Filologia niderlandzka

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja i wymowa Praktyczna nauka języka niderlandzkiego -gramtyka Wstęp do językoznawstawa Gramatyka języka niderlandzkiego Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku Tradycja klasyczna w Niderlandach Historia
Więcej

Filologia germańska

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka niemieckiego oraz edukacji włączającej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka niemieckiego – fonetyka Praktyczna nauka języka niemieckiego – gramatyka praktyczna Markenzeichen der deutschen Kultur Praktyczna nauka języka niemieckiego – językowa analiza tekstu Polska auf Deutsch Praktyczna nauka języka niemieckiego:
Więcej

Filologia niderlandzka

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Kulturoznawstwo niderlandzkie Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – stylistyka niderlandzka Analiza tłumaczenia niderlandzkich tekstów literackich Katolicka literatura Niderlandów Frazeologia Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje
Więcej

Filologia germańska

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka niemieckiego oraz edukacji włączającej. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka niemieckiego – komunikacja interkulturowa Metody badań literackich i kulturoznawczych Warsztat tłumacza przysięgłego Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne Literatura niemieckojęzyczna Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Sylwetka absolwenta Absolwent posiada znajomość znajomość języka
Więcej

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Interdyscyplinarnie, wyjątkowo i ambitnie – indywidualne studia na dwóch kierunkach. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów można podjąć takie kierunki jak: dziennikarstwo edytorstwo ekonomia filologia angielska filologia germańska filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia romańska filozofia historia historia sztuki kognitywistyka muzykologia pedagogika prawo psychologia retoryka stosowana sinologia socjologia teologia Sylwetka absolwenta Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu dwóch
Więcej

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Interdyscyplinarnie, wyjątkowo i ambitnie – indywidualne studia na dwóch kierunkach. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów można podjąć takie kierunki jak: dziennikarstwo ekonomia filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia romańska filologia słowianska filozofia historia historia sztuki muzykologia pedagogika socjologia Sylwetka absolwenta Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu dwóch wybranych kierunków humanistycznych lub społecznych. Indywidualny tok studiów daje mu
Więcej

Germanistyka

Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego. Innowacyjność programu polega
Więcej

Germanistyka

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce o profilu praktycznym, przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami, oraz od roku akademickiego 2016/2017 na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy nauczyciela-trenera biznesu. Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia
Więcej