Projekty III edycji

W III edycji Konkursu złożono 37 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 583 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 99 tys. zł. Wśród zwycięskich projektów znalazły się:

  • Projekt Młodzieżowy Panel Obywatelski, zgłoszony przez Koło Naukowe Badaczy Społecznych UMCS zakładający przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz debaty młodzieżowej z przedstawicielami miejskich instytucji publicznych, które posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących strategii działania na rzecz zwiększania zaangażowania młodych w życie publiczne miasta i kształtowania polityki miejskiej uwzględniającej potrzeby młodych mieszkańców Lublina;
  • Inicjatywa Studencki Festiwal Biznesu, zgłoszona przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, polegająca na organizacji wydarzenia mającego na celu zaprezentowanie firmom potencjału studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Studenci będą mieli szansę na przedstawienie zaproszonym gościom z branży marketingowej, bankowej, IT, spedycyjnej, logistycznej, księgowej oraz przedstawicielom Platformy „Wschodni Akcelerator Biznesu” swoich osiągnięć naukowych i pomysłów na biznes;
  • Projekt Lubelski Festiwal Międzypokoleniowy, zgłoszony przez Fundację Strefa Dorastania, którego ideą jest zrzeszenie młodych mieszkańców Lublina z seniorami, z różnych powodów nieuczestniczących w życiu miasta. W ramach Festiwalu odbędą się spotkania, warsztaty oraz debaty w myśl edukacji międzypokoleniowej. Pozwolą one na zrozumienie wzajemnych potrzeb oraz wymianę doświadczeń różnych pokoleń;
  • Wolna WySPA Ukraina. Lubelski Integrator Akademicko-Medialny, zakładający stworzenie w języku polskim, ukraińskim i angielskim cyklu treści audiowizualnych, audialnych, prasowych i internetowych przez studentów kierunków dziennikarstwo, socjologia oraz stosunki międzynarodowe na WSPA. Treści te w zróżnicowanych, krótkich i przystępnych dla odbiorcy formach i gatunkach poruszać będą tematykę społeczną i kulturalną w kontekście studenckiego i akademickiego funkcjonowania Lublina, tym samym integrując społeczność akademicką miasta;
  • Projekt Zrobotyzowany Lublin – Roboty Promują Wiedzę Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej polegający na przeprowadzeniu warsztatów naukowych skierowanych do uczniów szkół średnich, dzięki którym zdobędą oni wiedzę z zakresu współczesnej robotyzacji, produkcji i procesów technologicznych, a także będą mieli szansę na samodzielne programowanie;
  • Biała niedziela – inicjatywa zgłoszona przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, to akcja prozdrowotna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców miasta. Jest ona przeprowadzana od lat we współpracy z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi. Wydarzenie ma na celu umożliwienie mieszkańcom skorzystania z darmowych badań profilaktycznych oraz z konsultacji ze specjalistami, a także uczestnictwa w otwartych wykładach oraz warsztatach dotyczących profilaktyki i zachowań prozdrowotnych ze szczególnym wyróżnieniem tematyki zdrowia psychicznego.
  • Lublin, jego skarby i atrakcje, propozycja Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, czyli cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowo przybyłych do miasta studentów i naukowców;
  • Eliminacje Okręgowe XXXV Olimpiady Filozoficznej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, których celem jest upowszechnianie wiedzy z dziedziny filozofii wśród uczniów szkół średnich województwa lubelskiego.

Spacery „Lublin, jego skarby i atrakcje” są propozycją Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja skierowaną do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach III edycji Programu Lublin Akademicki. To spotkanie z ciekawymi ludźmi oraz okazja do odkrywania miejsc, które tworzą kreatywny klimat naszego miasta w aspekcie kulturalnym, społecznym oraz akademickim. Wycieczki, z udziałem specjalnie zaangażowanego do projektu przewodnika, stanowią dla młodych ludzi inspirację w planowaniu wolnego czasu, a także przy podejmowaniu różnych aktywności, również tych związanych z ich działalnością pozaszkolną i pozauczelnianą.

„Lublin, jego skarby i atrakcje” to cykl dziesięciu 2-godzinnych spacerów z przewodnikiem, których celem jest atrakcyjne zapoznanie uczestników z miastem. Bezpłatne wycieczki skierowane są do nowoprzybyłych do miasta studentów i naukowców, którzy chcą nieco lepiej poznać m.in. historię oraz najważniejsze zabytki Lublina. Podczas oprowadzania po mieście istotny akcent kładziony będzie również na wielokulturowość i umiędzynarodowienie Lublina – tak w kontekście historycznym, jak i współczesnym, na bogatą ofertę kulturalną miasta i jego potencjał gospodarczy i akademicki.

Proponowane wycieczki to możliwość dostrzeżenia z różnych perspektyw miasta oraz jego mieszkańców na przestrzeni lat. Lubelski Zamek, staromiejskie bramy i resztki murów obronnych, kościoły, klasztory, urocze podwórka i opowieści o dawnych i obecnych mieszkańcach Lublina to tylko niektóre z punktów, które zostaną przybliżone przez Volodymyra Dyshlevuka – członka Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, wyróżnionego mianem Przewodnika Inspiracji.

Spacery prowadzone będą dla grup 20-30 osobowych w języku polskim, angielskim i ukraińskim, w zależności od potrzeb grupy. Istnieje również możliwość modyfikacji trasy i treści spaceru pod indywidualne zainteresowania i potrzeby zwiedzających. Aby wziąć udział w spacerze, należy zebrać grupę zwiedzających i napisać na adres mailowy Przewodnika: dyshlevuk@gmail.com w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

Projekt realizowany jest przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja

W dniu 18 lutego 2023 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbył się etap okręgowy XXXV Olimpiady Filozoficznej, organizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Komitet Okręgowy w Lublinie. W egzaminie udział wzięło blisko 30 uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego, z czego 5 osób zakwalifikowało się do zawodów stopnia centralnego.

Głównym celem Olimpiady Filozoficznej jest upowszechnianie wiedzy z zakresu filozofii wśród uczniów szkół średnich, jak również krzewienie wartości przyświecających założycielowi Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – Kazimierzowi Twardowskiemu, takich jak otwartość na inne poglądy, gotowość do podejmowania dialogu z przedstawicielami odmiennych stanowisk i rzetelność badawcza. Praca nad przygotowaniem się do Olimpiady umożliwia uczniom rozwinięcie określonych kompetencji intelektualnych – umiejętności logicznego myślenia, stawiania i rozwiązywania problemów, poprawnego wnioskowania i porównywania różnych poglądów filozoficznych ze sobą oraz refleksji nad własną postawą. Służy to budowaniu racjonalnego obrazu świata.

Olimpiada składa się z trzech etapów. Podczas pierwszego etapu, zwanego „szkolnym”, uczniowie pod kierunkiem swoich opiekunów naukowych piszą pracę na jeden z tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej. Eseje są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów. Uczestnicy, których prace uzyskały odpowiednią liczbę punktów (określoną regulaminem) kwalifikowani są do drugiego etapu, zwanego „etapem okręgowym”. W województwie lubelskim etap ten odbywa się w siedzibie Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie swoją siedzibę ma Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Lublinie. Etap okręgowy się z części pisemnej, podczas której uczniowie piszą esej na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny oraz rozwiązują test sprawdzający wiedzę z filozofii (prace te są następnie oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów), a następnie z części ustnej, w której uczniowie udzielają odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną. Uczestnicy, którzy zdobędą odpowiednią liczbę punktów są rekomendowani do zawodów centralnych, które odbywają się w Warszawie. Laureatom i finalistom Olimpiady na poziomie centralnym przysługuje prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia w szkołach średnich oraz zwolnienie z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Etap okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Lublinie realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Komitet Okręgowy w Lublinie.

Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady Filozoficznej znajdują się na stronie Komitetu Okręgowego w Lublinie.

W dniach 28-30 kwietnia 2023 r. Lublin wypełniony został wydarzeniami w formie dyskusji, warsztatów oraz spotkań integrujących młodych i tych nieco starszych! Inicjatywa realizowana przez Fundację Strefa Dorastania miała zachęcić mieszkańców i mieszkanki Lublina do włączenia się w obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, ustanowionego przez Unię Europejską w 2011 roku na 29 kwietnia.

Przy tworzeniu I Lubelskiego Festiwalu Międzypokoleniowego Organizatorzy zachęcili wszystkich jego uczestników do budowania porozumienia międzypokoleniowego i troski o osoby starsze, a także rozumienia młodych. Dla pomysłodawców inicjatywy ważne było również zaspokajanie potrzeb pełnego udziału w życiu społecznym mieszkańców miasta, stąd też tak duża różnorodność wydarzeń i miejsc, w których Festiwal został zrealizowany.

W ramach 3-dniowego Festiwalu w różnych częściach miasta odbyły się spotkania integracyjne, warsztatowe, panele dyskusyjne, wieczory planszówkowe, wspólne gotowanie, haftowanie czy malowanie toreb, a wszystko to bez względu na wiek!

Inicjatywa została zrealizowana jest przez Fundację Strefa Dorastania.

Biała Niedziela na stałe wpisała się w harmonogram uczelnianych wydarzeń. Zeszłoroczna edycja, która była pierwszą po pandemicznej przerwie, pokazała jak ważna i potrzebna jest to inicjatywa. Poprzednie edycje wydarzenia organizowanego przez Zarząd Samorządu Studentów wspólnie z organizacjami studenckimi UMLub przyciągały rzeszę zaciekawionych mieszkańców. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że Biała Niedziela była wielokrotnie doceniana przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego w konkursie „Samo – rządź”, tym samym promując Uniwersytet Medyczny w Lublinie wśród innych uczelni medycznych. Biała Niedziela od momentu powstania stanowiła również niepowtarzalną okazję do integracji i współpracy studentów z tak wielu kierunków, organizacji uczelnianych i kół naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Projekt tegorocznej Białej Niedzieli zgłoszony przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został laureatem III Edycji Konkursu „Lublin Akademicki”, dzięki czemu otrzymał dodatkowe środki na realizację akcji, pochodzące z budżetu Miasta Lublin.

Inicjatywa, która organizowana była przez Samorząd Uczelni od lat, w tym roku przybierze inną niż w poprzednich latach formę i zyska niespotykany wcześniej rozmiar. Wydarzenie będzie trwać przez cały tydzień, w czasie którego mieszkańcy miasta będą mieli dostęp do szeregu wykładów i warsztatów, otwartych dla wszystkich zainteresowanych.

Przez cały okres trwania – od 29 maja do 3 czerwca, każdy będzie miał możliwość by poszerzyć wiedzę oraz rozwiać wszelkie swoje wątpliwości w zakresie zdrowia. Szczególnie duży nacisk położony zostanie na tematykę zdrowia psychicznego, którego ochrona w obecnych czasach stanowi szczególnie duże wyzwanie. Wydarzenie będzie zwieńczone finałem, odbywającym się jak co roku na Placu Litewskim, w niedzielę 4 czerwca w godzinach 11:00-17:00.

Wtedy to mieszkańcy regionu będą mieli dostęp do szeregu nieinwazyjnych procedur diagnostycznych, porad oraz konsultacji specjalistów takich jak: dietetyk, kardiolog czy stomatolog. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby skorzystać z pomocy i porad tak wielu specjalistów medycznych w jednym miejscu. Nie tylko dorośli będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Najmłodsi mieszkańcy Lublina również odnajdą tego dnia coś dla siebie! Przewidziane są między innymi pokazy pierwszej pomocy, której podstawy należy przyswajać już od najmłodszych lat. Dodatkowym elementem, niespotykanym w poprzednich latach, będą wykłady autorytetów w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, które zostaną wygłoszone podczas finału.

Wierzymy, że tegoroczna edycja pozwoli szerokiemu gronu osób poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki i zdrowia. Takie możliwości są dziś niezmiernie ważne, zwłaszcza w świetle szerzącej się dezinformacji. Inicjatywa wpisuje się również w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży, tytułu który w tym roku nosi miasto Lublin, podkreślając ważną rolę Lublina jako ośrodka akademickiego oraz miejsca realizacji znaczących inicjatyw społecznych.

Więcej na stronie UMLub.