Wyszukiwarka kierunków

Instrukcja obsługi wyszukiwarki dla osób używających czytników ekranów.

W wyszukiwarce możliwe jest przeszukanie bazy kierunków z pomocą wyszukiwarki pola edycji (pierwsze pole typu input w systemie wyszukiwarki) oraz innych elementów filtra, które mają nagłówki czwartego poziomu. Elementy filtra to zwykłe listy oraz listy rozwijane. Dane automatycznie są ładowane po zaznaczeniu każdej z opcji (są filtrowane na żywo). Wyniki danych są ładowane poniżej elementów wyszukiwarki, od nagłówka drugiego poziomu. Poszczególne wyniki (kierunki studiów) mają klikane nagłówki trzeciego poziomu.

  • Wyczyść zaznaczone parametry filtra


Znaleźliśmy 993 wyniki

Administracja i zarządzanie publiczne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

29 września 2021
Studia na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej…
więcej

Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

28 września 2021
Interdyscyplinarne studia Trener zdrowego stylu życia w biznesie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeprowadzania indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych dla specjalistów oraz menedżerów średniego i wysokiego szczebla.…
więcej

Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia kierowane są do: osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopiosób prowadzących działalność w działalność sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i…
więcej

Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, sklepów i punktów ze zdrową żywnością, pracy w zakładach pracy związanych z produkcja, dystrybucją i obrotem żywności funkcjonalnej. Zdobędziesz u praktyczną…
więcej

Sales Leadership Program

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w…
więcej

Zarządzanie funduszami unijnymi

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie funduszami unijnymi przeznaczone są dla osób pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii…
więcej

Public relations & Marketing

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia Public relations & Marketing są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w profesjonalny i praktyczny sposób chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego public relations, media relations, używania…
więcej

Przygotowanie pedagogiczne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytorycznedo nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji…
więcej

Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Zdobądź kwalifikacje lotnicze na kierunku Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, pozna…
więcej

Ochrona praw konsumenta

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Konsument jako co do zasady „słabsza” strona transakcji w ocenie ustawodawcy europejskiego, jak i polskiego potrzebuje szczególnej ochrony, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele obowiązków z tym związanych. Podyplomowe studia…
więcej

Logopedia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez…
więcej

Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Celem studiów podyplomowych „Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa ” jest przygotowanie w sposób kompleksowy osób chcących uczyć jogi Vinyasy w sposób bezpieczny i efektywny lub…
więcej

Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie coachingu w edukacji, wdrażania kompetencji coachingowych oraz superwizorów edukacyjnych we wszystkich typach szkół…
więcej

Coaching z elementami psychologii 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia przeznaczone są dla menedżerów, dyrektorów, kierowników zespołów, pracowników działów HR, trenerów biznesu, nauczycieli, wykładowców, doradców chcących profesjonalnie wykorzystać metodę coachingu w swojej pracy zawodowej. Dla osób dążących do zdobycia…
więcej

Behawiorystyka zwierząt

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Jako absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt poznasz ewolucję zwierząt towarzyszących, sposób ich komunikacji, ich emocje i potrzeby. Zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę jaką powinien mieć każdy rozpoczynający pracę ze zwierzętami. Poznasz…
więcej

Arteterapia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Podyplomowe studia na kierunku Arteterapia skierowane są do osób, które są zainteresowane wykorzystaniem sztuki w terapii i działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia osób z różnorodnymi potrzebami lub dysfunkcjami. Wskazane…
więcej

Architektura

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

17 sierpnia 2021
Architektura to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin technicznych i humanistycznych, m. in. teorii architektury, urbanistyki, budownictwa, czy sztuk pięknych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i planowania…
więcej

Architektura

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Architektura to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin technicznych i humanistycznych, m. in. teorii architektury, urbanistyki, budownictwa, czy sztuk pięknych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i planowania…
więcej