Wyszukiwarka kierunków

Instrukcja obsługi wyszukiwarki dla osób używających czytników ekranów.

W wyszukiwarce możliwe jest przeszukanie bazy kierunków z pomocą wyszukiwarki pola edycji (pierwsze pole typu input w systemie wyszukiwarki) oraz innych elementów filtra, które mają nagłówki czwartego poziomu. Elementy filtra to zwykłe listy oraz listy rozwijane. Dane automatycznie są ładowane po zaznaczeniu każdej z opcji (są filtrowane na żywo). Wyniki danych są ładowane poniżej elementów wyszukiwarki, od nagłówka drugiego poziomu. Poszczególne wyniki (kierunki studiów) mają klikane nagłówki trzeciego poziomu.

  • Wyczyść zaznaczone parametry filtra


Znaleźliśmy 977 wyników

Architektura

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

17 sierpnia 2021
Architektura to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin technicznych i humanistycznych, m. in. teorii architektury, urbanistyki, budownictwa, czy sztuk pięknych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i planowania…
więcej

Architektura

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Architektura to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin technicznych i humanistycznych, m. in. teorii architektury, urbanistyki, budownictwa, czy sztuk pięknych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i planowania…
więcej

Nursing

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Nursing is a healthcare profession focused on the care, treatment and diagnosis of sick people. It is especially concerned with patient recovery but is also a discipline concerned with the…
więcej

Nursing

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Nursing is a healthcare profession focused on the care, treatment and diagnosis of sick people. It is especially concerned with patient recovery but is also a discipline concerned with the…
więcej

Informatyka i ekonometria

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Kierunek ten kształci przyszłych absolwentów w dziedzinie analizy zjawisk gospodarczych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania…
więcej

Informatyka i ekonometria

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Kierunek ten kształci przyszłych absolwentów w dziedzinie analizy zjawisk gospodarczych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania…
więcej

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Na studiach magisterskich o kierunku pielęgniarstwo studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej oraz…
więcej

Kosmetologia

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Program kształcenia składa się z podstaw teoretycznych, obejmujących szereg przedmiotów z dyscyplin naukowych, takich jak nauki o zdrowiu, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne oraz przedmiotów typowo praktycznych. W planie kształcenia…
więcej

Kosmetologia

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Program kształcenia składa się z podstaw teoretycznych, obejmujących szereg przedmiotów z dyscyplin naukowych, takich jak nauki o zdrowiu, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne oraz przedmiotów typowo praktycznych. W planie kształcenia…
więcej

Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

Uniwersytet Medyczny

Program studiów „Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki…
więcej

Health Technology Assesment, Pricing and Market Access

Uniwersytet Medyczny

Studia podyplomowe HTA, Market Access & Pricing przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach zajmujących się postępowaniami refundacyjnymi, takimi…
więcej

Badania Kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna

Uniwersytet Medyczny

Program Studiów Badania Kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został opracowany z myślą o osobach pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę…
więcej

Psychoonkologia

Uniwersytet Medyczny

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, personelu medycznego. Głównym przedmiotowym założeniem studiów podyplomowych Psychoonkologia realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w…
więcej

Midwifery

Uniwersytet Medyczny

Midwifery is a branch of medicine concerned with pregnancy, childbirth, and the postnatal period.
więcej

Nursing

Uniwersytet Medyczny

Nursing is a healthcare profession focused on the care, treatment and diagnosis of sick people. It is especially concerned with patient recovery but is also a discipline concerned with the…
więcej

Technologia biosurowców i biomateriałów

Uniwersytet Przyrodniczy

Technologia biosurowców i biomateriałów ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i…
więcej

Ekologia miasta

Uniwersytet Przyrodniczy

Ekologia miasta to interdyscyplinarny i nowatorski kierunek studiów, który zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy wiedzę z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie,…
więcej

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Uniwersytet Przyrodniczy

Analityka środowiskowa i przemysłowa to kierunek studiów inżynierskich adresowany do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi. Absolwent studiów jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą kompetentnym do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych…
więcej