Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Interdyscyplinarnie, wyjątkowo i ambitnie – indywidualne studia na dwóch kierunkach.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów można podjąć takie kierunki jak:

 • dziennikarstwo
 • ekonomia
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia słowianska
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • muzykologia
 • pedagogika
 • socjologia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu dwóch wybranych kierunków humanistycznych lub społecznych. Indywidualny tok studiów daje mu elastyczność, którą następnie udaje się wykorzystać w działaniach praktycznych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pracy w zakresie kultury, historii, filologii, nauk o społeczeństwie, mediów i reklamy, szkolnictwa.

http://www.kul.pl/postawowe-informacje,14017.html

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl