Rada Studentów Lublina

Rada Studentów Lublina jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w zakresie konsultowania spraw dotyczących środowiska akademickiego miasta Lublin oraz jest uprawniona do przedstawiania propozycji inicjatyw w zakresie rozwoju akademickości miasta. Rada została powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin na czas trwania kadencji Prezydenta.

Radę Studentów Lublina tworzy 26 członków. Swoich reprezentantów zgłosiły trzy studenckie organizacje działające w Lublinie AIESEC, ELSA i IFMSA oraz dziewięć lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubelska Akademia WSEI, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie i Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Zakres działania Rady obejmuje:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina jako odpowiedniego miejsca do studiowania;
 • wspieranie procesu pozyskiwania studentów polskich i zagranicznych dla uczelni działających na terenie Miasta;
 • współdziałanie na rzecz współpracy lubelskich uczelni wyższych;
 • podejmowanie działań z zakresu rozwoju potencjału akademickości;
 • opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju akademickości Miasta;
 • współdziałanie na rzecz umiędzynarodowienia uczelni działających na terenie Miasta;
 • podejmowanie działań służących integracji studentów Lublina;
 • inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie rozwoju akademickiego Miasta;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju akademickiego Miasta;
 • wspieranie działalności społeczności studenckiej i doktoranckiej oraz stwarzanie warunków dla realizacji jej inicjatyw;
 • wspieranie i realizację inicjatyw studenckich i doktoranckich, w szczególności naukowych kulturalnych, sportowych, turystycznych i charytatywnych;
 • inicjowanie i popieranie samopomocy studenckiej.
Członkowie Rady Studentów Lublina podczas posiedzenia w maju 2022 r.
Członkowie Rady Studentów Lublina, maj 2022 r.

Przewodnicząca Rady Studentów Lublina

Daria Żuraw – studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wiceprzewodniczący Rady Studentów Lublina

Maciej Cieciora – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Z zamiłowania i wykształcenia dziennikarz z dobrze ugruntowaną wiedzą – w tym zawodzie działam już od 8 lat. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie współpracuje z Centrum Promocji UMCS, Pełnomocnikiem Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia, jestem radnym w Radzie Studentów Miasta Lublin, działam na rzecz społeczności akademickiej oraz współ realizuje projekty skierowane do studentów zagranicznych finansowane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Od marca 2022 roku pełnię funkcję Dyrektora Centrum Komunikacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowe aktywności: 

 • Ekspert przy ocenie projektów w programie Dzielnice Kultury Miasta Lublin 2022 
 • Ekspert przy ocenie projektów w programie Miasto Kultury 2022

W 2021 roku za całokształt pracy na rzecz społeczności akademickiej Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mi nagrodę „Pro Juvenes” w kategorii „Student zaangażowany społecznie”.

Członkowie Rady Studentów Lublina

Dmytro Hrytsenko – student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Z zawodu jestem grafikiem. Dodatkowo studiuje na kierunku Stosunki międzynarodowe w WSPA. Posiadam szeroką wiedzę w zakresie polityki, stosunków społecznych oraz biznesu międzynarodowego. Interesuję się historią, zwłaszcza historią XX wieku oraz współczesnymi procesami globalizacyjnymi i migracyjnymi. Uwielbiam podróże, czytanie książek i bieganie.

Bartłomiej Zaremba – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Lublin

Jestem studentem VI roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Na co dzień łączę pasję do medycyny z kreowaniem i wdrażaniem innowacji w ochronie zdrowia. Uwielbiam kreatywne wyzwania, a praca z ludźmi i koordynowanie projektów ważnych społecznie to to, co daje mi największą satysfakcję. Poza pracą jestem zapalonym miłośnikiem folkloru, a szczególnie tańców polskich i teatru.

 • Michał Arciszewski – student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Adrian Bartoszek – doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Katarzyna Burdzy – doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Piotr Chyła – student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Kamila Maria Gromadzka – studentka Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;
 • Zuzanna Krakowska – studentka Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;
 • Iga Krawczyk – studentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie;
 • Mikołaj Margas – student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Adam Ogonowski – student Politechniki Lubelskiej;
 • Szymon Opiela – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Anita Pietrusiak – studentka Lubelskiej Akademii WSEI;
 • Łukasz Pilipczuk – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Michał Rogala – doktorant Politechniki Lubelskiej;
 • Karolina Różaniecka – doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Daria Skiba – studentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie;
 • Maciej Skublewski – student Lubelskiej Akademii WSEI;
 • Żaneta Syczek – studentka Politechniki Lubelskiej;
 • Maciej Szczepański – AIESEC Polska Oddział Lokalny Lublin;
 • Agata Tymicka – doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Anika Wietrzyńska – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Oddział Lublin;
 • Aleksandra Wróbel – studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Paweł Zdybel – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Członkowie Rady Studentów Lublina na pierwszym posiedzeniu, listopad 2021 r.

Kontakt

Rada Studentów Lublina
e-mail: radastudentow@lublin.eu 

Obsługa organizacyjna Rady

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Plac Litewski 1,
20–080 Lublin
tel.: (81) 466 25 11, (81) 466 25 15
e-mail: wiktoria.herun@lublin.eu, katarzyna.bujan@lublin.eu