Filologia niderlandzka

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja i wymowa
  • Praktyczna nauka języka niderlandzkiego -gramtyka
  • Wstęp do językoznawstawa
  • Gramatyka języka niderlandzkiego
  • Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku
  • Tradycja klasyczna w Niderlandach
  • Historia Niderlandów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia pracy jako kadra średniego szczebla w sektorze biznesu czy w biurach tłumaczeń. Posiada umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim, a także znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B2.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-niderlandzka/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl