Stypendia i konkursy

Jeśli interesują Cię stypendia dla studentów – dobrze trafiłeś. Choć studia na uczelniach publicznych dla obywateli Polski oraz dla osób z Kartą Polaka są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – jedną z nich jest zdobycie stypendium na studia.

Pamiętaj, że uczelnie lubelskie co roku aplikują o granty, które umożliwiają studiowanie bezpłatnie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą studiów bezpłatnych na publicznych i prywatnych uczelniach w Lublinie.

Uczelnie publiczne:

Uczelnie prywatne:

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta

Miejski Program Stypendialny dla studentów i doktorantów

Konkurs na pracę dyplomową

Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem

Stypendia artystyczne

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad i turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Stypendium Fundacji Jana Pawła II (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Własny Fundusz Stypendialny UMCS

Stypendium im. Piotra Mroczyka – UMCS

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta dla studentów polskich

Program im. gen. Andersa

Poland My First Choice – stypendia dla studentów zagranicznych

POLONISTA Program dla studentów polonistyki i studiów polskich ogłoszony

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium Wschodnie

Stypendium im. Stanisława Grabskiego

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Program stypendialny Semper Polonia

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Wyszehradzki Program Stypendialny

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendia Stowarzeszenia „Wspólnota Polska”

Kasa im. Józefa Mianowskiego