Praktyki, staże, prace dyplomowe

Praktyki studenckie są jednym z elementów procesu dydaktycznego, stanowią więc obligatoryjną formę zajęć dla wszystkich studentów, a jednocześnie są sposobem zdobywania przez nich konkretnych umiejętności zawodowych oraz wiedzy praktycznej. Bo przecież każdy po ukończeniu studiów chcę mieć dobrą pracę.

Na czym polega różnica między stażem a praktyką?
Pojęcia te często są stosowane zamiennie. Generalnie staże dotyczą głównie absolwentów i przygotowują do pracy. Praktyki natomiast odbywają się w trakcie studiów.

Praktyki można podzielić na:

  • obligatoryjne, czyli obowiązkowe organizowane przez uczelnię, związane z kierunkiem studiów;
  • nieobligatoryjne, czyli dobrowolne – sam student musi znaleźć miejsce praktyki. Dziś często wystarczy przeglądać portale dla studentów, portale z ogłoszeniami o pracy gdzie firmy, instytucje zamieszczają ogłoszenia dotyczące praktyk i staży. Zachęcamy do sprawdzenie strony praca.lublin.eu

Wiadomo, że w każdym CV należy umieścić wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, znajomość języków obcych i zainteresowania. Ciężko o tak bogate CV w wieku 20 paru lat, dlatego aby ułatwić sobie start na rynku pracy zainteresujmy się praktykami i wolontariatem. Lublin daje ogromny wybór organizacji i instytucji, w których takie doświadczenie i kontakty można zdobyć.

Konkurs na najlepszą prace dyplomową

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Przyjmujemy prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2018 r. Termin zgłoszeń upływa 15 września.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo dla autorów najlepszych projektów przewidziane są staże w UM Lublin. Zwycięskie prace mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz wpłynąć na rozwój miasta i działania samorządu. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości.

Jeżeli obroniłeś/łaś pracę dyplomową dotyczącą Lublina nie trzymaj jej w szufladzie i pokaż ją nam! Jeżeli jesteś studentem i masz innowacyjny pomysł na rozwój Lublina oraz na to jak podnieść jego konkurencyjność napisz o tym swoją pracę dyplomową i weź udział w konkursie! Poza cenną i prestiżową nagrodą, Twoja praca ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i działania Urzędu Miasta. Podczas zbierania materiałów możesz liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:
Barbara Kostecka-Wiącek
tel.:+48 81 466 25 15
barbara.kostecka@lublin.eu

Prace konkursowe wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy i potwierdzeniem obrony należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
pl. Litewski 1
20-80 Lublin

z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”

Prace można także dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP (szczegóły w regulaminie):

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Urzędzie Miasta Lublin powinny napisać podanie z prośbą o przyjęcie na praktyki do Urzędu Miasta Lublin, adresowane do Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu – Pani Małgorzaty Mach-Dudek.

Podanie powinno zawierać:

  • nazwę szkoły/uczelni (kierunek),
  • opcjonalnie preferowany Wydział/Biuro (wykaz na stronie: www.lublin.eu/urzad-miasta-lublin zakładka Struktura organizacyjna),
  • proponowany termin i wymiar odbywania praktyk (liczba godzin/dni),
  • plan odbywania praktyk (dni i godziny, w których będą odbywane praktyki),
  • do podania warto dołączyć CV,
  • obligatoryjnie do podania należy dołączyć potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej i zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • do podania należy dołączyć umowę o organizację praktyk między szkołą/uczelnią a Urzędem Miasta Lublin.

Informacje dodatkowe można uzyskać w
Wydziale Organizacji Urzędu
ul. Dolna 3 Maja 5 pokój nr 201 (II piętro)
lub pod nr tel. +48 81 466 1288.

Zapraszamy do aplikowania

Kompendium wiedzy na temat poszukiwania pracy – gdzie i jak znaleźć pracę, w jaki sposób stworzyć własną ofertę oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie i jak znaleźć praktyki i staże? Więcej informacji: http://wuplublin.praca.gov.pl/

Nie siedź w domu. Zdobywaj doświadczenie już od I roku studiów.
Praca w Lublinie czeka na ludzi z pasją 🙂