Filologia germańska

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka niemieckiego oraz edukacji włączającej.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Praktyczna nauka języka niemieckiego – komunikacja interkulturowa
  • Metody badań literackich i kulturoznawczych
  • Warsztat tłumacza przysięgłego
  • Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne
  • Literatura niemieckojęzyczna

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada znajomość znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego na poziomie biegłości C1, a takze języków specjalistycznych między innymi, język prawniczy, techniczny itd, niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może zdobyć pracę w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, biurach firm o zróżnicowanym profilu, a po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej pracę nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/filologia-germanska/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl