Proponowane tematy prac dyplomowych

Jeśli szukasz propozycji tematów do swojej pracy dyplomowej, które nie tylko będą ciekawe, ale również umożliwią Ci pracę nad rzeczywistymi i realnymi zagadnieniami – pracownicy Urzędu Miasta Lublin chętnie podpowiedzą, na czym mógłbyś się skupić!

Poniżej zamieszczamy bazę proponowanych zagadnień do prac dyplomowych oraz projektów studenckich, stworzoną przez Urząd Miasta Lublin. Zagadnienia te odnoszą się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego, akademickiego, gospodarczego i przestrzennego Lublina.

Studenci, którzy zdecydują się na realizację wybranych tematów, zarówno w formie prac dyplomowych, jak i studenckich projektów, mogą liczyć na współpracę oraz wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin. Ponadto prace dyplomowe poświęcone tematyce rozwoju społeczno-gospodarczego Lublina mają możliwość wzięcia udziału w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (www.pracadyplomowa.lublin.eu).

Osoby zainteresowane realizacją proponowanych zagadnień proszone są o kontakt z Barbarą Kostecką-Wiącek (e-mail: barbara.kostecka@lublin.eu, tel.: 81 466 25 15) w celu nakreślenia zakresu możliwego wsparcia ze strony Urzędu Miasta Lublin przy realizacji wybranych zagadnień.