Organizacje studenckie

Lubelscy studenci chętnie przystępują do organizacji studenckich, gdzie mogą realizować ciekawe projekty i poznać nowych ludzi.

Organizacje przy uczelniach

Przy wszystkich lubelskich szkołach wyższych działają samorządy studentów, a przy wydziałach uczelni publicznych dodatkowo samorządy doktorantów. Poza tym student może dołączyć do kół naukowych, zespołów muzycznych, drużyn sportowych czy stowarzyszeń.

Wszystkie uczelnie biorą udział w programie wymiany studenckiej Erasmus+, która polega z jednej strony na umożliwaniu lubelskim studentom wyjazdów zagranicznych w ramach stypendium, z drugiej – goszczeniu studentów z innych krajów.

Biura Erasmus Student Network działają przy dwóch szkołach wyższych, ale zrzeszają wszystkich zainteresowanych studentów.

AIESEC to niezależna organizacja młodzieżowa umożliwająca wymiany międzynarodowe w ramach projektów realizowanych na całym świecie.

Biuro AIESEC Lublin działa przy UMCS od 1993 roku i zrzesza studentów ze wszystkich lubelskich uczelni.

AEGEE, czyli Europejskie Forum Studentów to interdyscyplinarna organizacja studencka, której celem jest promocja idei Wspólnej Europy wśród młodzieży.

W Lublinie działa jedno biuro organizacji. Zrzesza studentów wszystkich lubelskich uczelni.