Kurs języka polskiego

Lubimy Lublin – kurs języka polskiego jako obcego (poziom B1+/B2)

Projekt Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego łączy elementy kursu języka polskiego jako obcego na poziomie B1+/B2 z możliwością poznania potencjału kulturalnego, akademickiego oraz społeczno-gospodarczego Lublina. Projekt skierowany jest do wszystkich obcojęzycznych mieszkańców, którzy chcą rozwijać znajomość języka polskiego oraz poznawać polską kulturę oraz atrakcje Lublina.

Projekt Lubimy Lublin służy celom glottodydaktycznym (wprowadzeniu i utrwalaniu słownictwa związanego z życiem miejskim oraz testowaniu rozumienia tekstów), tym samym pokazując Lublin jako ważny ośrodek akademicki, a także jako miasto o bogatej historii i rozwiniętej infrastrukturze. Twórcami kursu są pracownicy Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kurs składa się z 10 filmów poświęconych różnorodnej tematyce związanej z Lublinem. Daje ona możliwość wzbogacenia słownictwa oraz zdobycia podstawowych informacji o mieście, które istotne są z punktu widzenia cudzoziemców przybywających do Lublina. Jednak projekt ten to nie tylko filmy opowiadające o mieście, to również bogato ilustrowane zadania językowe wraz z kluczem odpowiedzi, bezpłatnie udostępnione w formie pliku PDF. Stworzony zbiór zadań służy sprawdzaniu znajomości leksyki, testowaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, a także dostarczaniu tematów do mówienia oraz pisania.

Cały zakres kursu (filmy o Lublinie oraz związane z nimi lekcje, a także instrukcja ich wykorzystywania) znajduje się poniżej:

Patronat honorowy nad Projektem „Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego” objęli:

 • Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk;
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Autorzy Projektu:

 • dr hab. Bartłomiej Maliszewski (kierownik Projektu);
 • mgr Jacek Brzeziński;
 • mgr Anna Chrupczalska-Laskowska;
 • dr Aleksandra Dziak;
 • mgr Wiktoria Hudy.

Zdjęcia, montaż i dźwięk: Bartłomiej Wójtowicz.

Opracowanie graficzne zadań i skład: Krzysztof Pałys.

Rysunki: Katarzyna Wójcik.

Recenzja: dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS.

Koordynacja Projektu: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS.

Konsultacje w sprawie Projektu: Viktoriya Herun, Katarzyna Bujan – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Administracyjna obsługa Projektu: Ewa Sawicka.

W filmach udział wzięli:

 • Jacek Brzeziński;
 • Anna Chrupczalska-Laskowska;
 • Aleksandra Dziak;
 • Wiktoria Hudy.

Gościnnie w nagraniach wystąpili:

 • Viktoriya Herun, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin;
 • Jarosław Styżej, trener personalny;
 • studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Augusto Cavalcanti, Olena Dovhopola, Julia Guliamova, Aliona Tolstenko, Volha Saroka, Yana Stupchyk, Uladzislau Chyzh, Dzmitry Zayats.

Projekt Lubimy Lublin zrealizowany został przez pracowników Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS przy wsparciu finansowym Gminy Lublin w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Akademickich (obecnie Program Lublin Akademicki). Więcej informacji na temat Programu dostępne na stronie www.student.lublin.eu.