Koleżeńskie korepetycje

Trwa rekrutacja uczestników „Koleżeńskich korepetycji” – inicjatywa może być okazją do przedmaturalnej powtórki materiału, a jednocześnie pomocą w wyborze studiów. Zapraszamy, zarówno korepetytorów (studentów/doktorantów), jak i uczniów przygotowujących się do egzaminów dojrzałości. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca (poniedziałek). Trzecia edycja projektu rusza w kwietniu.

Poprzez łączenie studentów i maturzystów we wspólnym przedsięwzięciu, chcemy ułatwić uczniom maturalnych klas przygotowania do egzaminów, ale także zachęcić ich do studiowania i pozostania w naszym mieście. Szczególną więc wartością projektu jest nie tylko merytoryczna pomoc przed egzaminem dojrzałości, ale także możliwość bezpośredniej rozmowy i poznania uczelni z pierwszej ręki. Studenci jako korepetytorzy podejmują się roli „ambasadorów” idei „akademickiego Lublina”.mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tym roku bezpłatne korepetycje zostały zaplanowane z podstawowego zakresu matury z polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz z zakresu rozszerzonego takich przedmiotów jak: biologia, chemia, matematyka. Realizacja projektu będzie miała miejsce w kwietniu – przyjmie ona postać spotkań w formule online bądź stacjonarnej, w małych grupach (maksymalnie 3-osobowych).

Aby łatwiej zorganizować zajęcia, uczestnicy otrzymają odpowiednie materiały (zadania maturalne z poprzednich lat). Biorący udział w programie będą mogli również przynosić swoje pytania i zadania. Projekt to okazja do rozmowy o życiu studenckim w naszym mieście, ofercie poszczególnych uczelni czy perspektywach rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego. Za bezinteresowną pomoc młodszym kolegom korepetytorzy otrzymają certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Lublin.

Więcej informacji:

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
mail: barbara.kostecka@lublin.eu

Podsumowanie “Koleżeńskich korepetycji” – edycja 2022 r.
Podsumowanie “Koleżeńskich korepetycji – edycja 2021 r.