O programie

Masz pomysł jak wpłynąć na rozwój akademickiego Lublina? Chciałbyś/Chciałabyś zdobyć dodatkowe środki na realizację swojego przedsięwzięcia? Weź udział w kolejnej edycji Konkursu „Lublin Akademicki”, którego celem jest wspieranie potencjału akademickiego miasta i pokaż, jak ważna jest realizacja Twojego pomysłu!

Reprezentujesz uczelnię, wydział, instytut, koło naukowe, a może organizację pozarządową? Jeśli masz w planach realizację szeroko rozumianych inicjatyw na rzecz rozwoju akademickiego Lublina, przedstaw nam swój pomysł w Konkursie!

Nabór wniosków do Konkursu trwa corocznie od 1 do 31 października roku poprzedzającego realizację inicjatyw. Obejmuje on inicjatywy, których realizacja zaplanowana została w terminie od 15 stycznia do 10 grudnia roku następnego.

Wartość przyznanych środków finansowych w ramach Konkursu może wynieść 20 000,00 zł, 10 000,00 zł, 5 000,00 zł lub 2 000,00 zł (podane kwoty są kwotami brutto). Sam zdecyduj, o jaką wysokość środków aplikujesz!

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin informuje, że w związku z rezygnacją trzech Zwycięzców z udziału w Konkursie „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich” (ob. „Lublin Akademicki”) – edycja I pilotażowa, a tym samym z realizacji zgłoszonych zwycięskich inicjatyw przy wsparciu Gminy Lublin, Komisja Konkursowa w dniu 2 sierpnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonego posiedzenia, zdecydowała o przyznaniu, w ramach wolnych środków, dodatkowego wsparcia finansowego Zwycięzcom, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, w dodatkowej kwocie:

 1. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 17 000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 brutto);
 2. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 3. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej,
  ul. Urocza 3, 20-825 Lublin,
  Projekt: Poszukiwacze Pasji,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 4. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 5 200,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 5. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin,
  ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin,
  Projekt: Nauka łączy pokolenia,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100 brutto);
 6. 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”,
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online;
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 2 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie.

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich (ob. „Lublin Akademicki”), Komisja Konkursowa w drodze trzech posiedzeń przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 47 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.


W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w dniu 9 lipca 2021 r., Komisja Konkursowa zdecydowała o podziale środków przewidzianych na I edycję Konkursu i przyznaniu wsparcia finansowego i rzeczowego następującym wnioskom, które uplasowały się na szczycie listy rankingowej:

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 474,50 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 50/100 groszy brutto).
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin.
  Projekt: Poszukiwacze Pasji.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 4. Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
  Projekt: Uroczysty koncert z okazji 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 6. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.
  Projekt: Lublin & LUT 2030.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kultury „CORO.PL”, ul. Przepiórcza 5, 20-382 Lublin.
  Projekt: Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich Uczelni Technicznych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 8. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin.
  Projekt: Nauka łączy pokolenia.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 178,15 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 15/100 groszy brutto).

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich, Komisja Konkursowa przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 51 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.

Wnioskodawcy, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości (Plac Litewski 1, pok. 104 (I piętro), 20-080 Lublin) Oświadczenie o przyjęciu wsparcia w mniejszej kwocie niż wnioskowana, bądź o rezygnacji z udziału w Programie do dnia 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia oraz wzór wymaganego Oświadczenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Wyłoniono Zwycięzców II edycji Konkursu Lublin Akademicki, w której zgłoszono 38 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 459 000,00 zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła siedem projektów, które doceniła w postaci finansowej na łączną kwotę 57 000,00 zł brutto. Wśród zwycięskich projektów wymienić można inicjatywę Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie, która zakłada realizacje trzech wydarzeń, mających na celu integrację studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz zapleczem turystycznym miasta – „Getting to know each other – festiwal of different cultures at WSEI”, „Stay in Lublin – Employment perspectives” oraz „Explore Lublin with WSEI”.

Konferencja Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności, zgłoszona przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinieto kolejny z wyłonionych projektów, którego celem jest nie tylko propagowanie wiedzy wśród lubelskiej młodzieży na temat znaków jakości żywności, ale również promocja lokalnego biznesu, związanego z tą dziedziną gospodarki.

Typowo studencką inicjatywą wyłonioną w Konkursie jest projekt Koła Naukowego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pn.: I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Jest to przykład działania nakierowanego na budowanie relacji z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, wymianę myśli i doświadczeń oraz zdobycie wiedzy praktycznej poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu pielęgniarstwa.

Kolejnym z docenionych projektów jest inicjatywa pn.: Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów, której celem jest popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat renesansu lubelskiego, przy wsparciu lubelskich naukowców, jak również promocja turystyczna regionu poprzez działania integrujące studentów z seniorami.

VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego to zwycięski projekt, którego założeniem jest popularyzacja ideałów dziennikarstwa lokalnego. Wydarzenie składać się będzie z trzech części – konferencji złożonej z prelekcji wyróżnionych dziennikarzy lokalnych, spotkania autorskiego z red. Alojzym L. Gzellą oraz wręczenia nagród AKLAUD 2020.

Wśród pozostałych dofinansowanych inicjatyw znalazł się studencki projekt pn.: Podcast Akademicki – jego celem jest stworzenie merytorycznej treści dla studentów oraz społeczności pozaakademickiej, które poszerzą ich wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii i biznesu. Ostatnim zwycięskim projektem jest inicjatywa pn.: Lublin, jego skarby i atrakcje, tj. cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowo przybyłych do miasta studentów i naukowców.

Wszystkim Laureatom składam serdeczne gratulacje! Cieszę się, że Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli uczelni i organizacji pozarządowych, mających wpływ na rozwój miasta w sferze akademickiej, ale również wśród samych organizacji studenckich, które wychodzą z inicjatywą realizacji projektów skierowanych zarówno do studentów, jak i wszystkich mieszkańców miasta.

mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia II edycji Konkursu w tym zakres przyznanych środków dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Zakres przyznanych środków:

 1. W kategorii I, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 20 000,00 zł brutto, przyznano środki dla:
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie. Przyznane środki finansowe w kwocie: 20 000,00 zł brutto;
 2. W kategorii II, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 10 000,00 zł brutto, przyznano środki dla:
  1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Zakład Bezpieczeństwa Żywności), ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności. Przyznane środki finansowe w kwocie: 10 000,00 zł brutto;
  2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Koło Naukowe przy Instytucie Nauk o Zdrowiu), Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Przyznane środki finansowe w kwocie: 10 000,00 zł brutto.
 3. W kategorii III, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 5 000,00 zł brutto, przyznano środki dla:
  1. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów. Przyznane środki finansowe w kwocie: 5 000,00 zł brutto;
  2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. Przyznane środki finansowe w kwocie: 5 000,00 zł brutto;
  3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Koło Naukowe Ekonomistów UMCS), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: II sezon „Podcast Akademicki”. Przyznane środki finansowe w kwocie: 5 000,00 zł brutto.
 4. W kategorii IV, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 2 000,00 zł brutto przyznano środki dla:
  Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Spacer z przewodnikiem „Lublin, jego skarby i atrakcje”. Przyznane środki finansowe w kwocie: 2 000,00 zł brutto.

Weź udział w III edycji miejskiego Konkursu Lublin Akademicki i zdobądź środki na realizację swoich działań!

Nabór wniosków do III edycji Konkursu potrwa od 1 do 31 października 2022 r. Obejmie on inicjatywy, których realizacja zaplanowana została w terminie od 15 stycznia do 10 grudnia 2023 r.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie zgłosić możesz następujące inicjatywy, realizowane na terenie Lublina:

 • konferencje;
 • konkursy akademickie;
 • studenckie i doktoranckie projekty badawcze i naukowe;
 • festiwale, warsztaty i turnieje naukowe;
 • tematyczne oprowadzanie po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim;
 • kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i absolwentów lubelskich uczelni;
 • imprezy integrujące studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Lublin Akademicki

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Wniosek aplikacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny merytorycznej

Program Lublin Akademicki jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiego oraz naukowemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji inicjatyw akademickich.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu