O programie

Masz pomysł jak wpłynąć na rozwój akademickiego Lublina? Chciałbyś/Chciałabyś zdobyć dodatkowe środki na realizację swojego przedsięwzięcia? Weź udział w kolejnej edycji Konkursu „Lublin Akademicki”, którego celem jest wspieranie potencjału akademickiego miasta i pokaż, jak ważna jest realizacja Twojego pomysłu!

Reprezentujesz uczelnię, wydział, instytut, koło naukowe, a może organizację pozarządową? Jeśli masz w planach realizację szeroko rozumianych inicjatyw na rzecz rozwoju akademickiego Lublina, przedstaw nam swój pomysł w Konkursie!

Nabór wniosków do Konkursu trwa corocznie od 1 do 31 października roku poprzedzającego realizację inicjatyw. Obejmuje on inicjatywy, których realizacja zaplanowana została w terminie od 1 lutego do 10 grudnia roku następnego.

Wartość przyznanych środków finansowych w ramach Konkursu może wynieść 15 000,00 zł, 10 000,00 zł, 5 000,00 zł lub 2 000,00 zł (podane kwoty są kwotami brutto). Sam zdecyduj, o jaką wysokość środków aplikujesz!

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin informuje, że w związku z rezygnacją trzech Zwycięzców z udziału w Konkursie „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich” (ob. „Lublin Akademicki”) – edycja I pilotażowa, a tym samym z realizacji zgłoszonych zwycięskich inicjatyw przy wsparciu Gminy Lublin, Komisja Konkursowa w dniu 2 sierpnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonego posiedzenia, zdecydowała o przyznaniu, w ramach wolnych środków, dodatkowego wsparcia finansowego Zwycięzcom, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, w dodatkowej kwocie:

 1. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 17 000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 brutto);
 2. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 3. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej,
  ul. Urocza 3, 20-825 Lublin,
  Projekt: Poszukiwacze Pasji,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 4. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 5 200,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 5. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin,
  ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin,
  Projekt: Nauka łączy pokolenia,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100 brutto);
 6. 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”,
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online;
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 2 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie.

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich (ob. „Lublin Akademicki”), Komisja Konkursowa w drodze trzech posiedzeń przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 47 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.


W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w dniu 9 lipca 2021 r., Komisja Konkursowa zdecydowała o podziale środków przewidzianych na I edycję Konkursu i przyznaniu wsparcia finansowego i rzeczowego następującym wnioskom, które uplasowały się na szczycie listy rankingowej:

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 474,50 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 50/100 groszy brutto).
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin.
  Projekt: Poszukiwacze Pasji.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 4. Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
  Projekt: Uroczysty koncert z okazji 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 6. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.
  Projekt: Lublin & LUT 2030.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kultury „CORO.PL”, ul. Przepiórcza 5, 20-382 Lublin.
  Projekt: Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich Uczelni Technicznych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 8. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin.
  Projekt: Nauka łączy pokolenia.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 178,15 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 15/100 groszy brutto).

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich, Komisja Konkursowa przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 51 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.

Wnioskodawcy, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości (Plac Litewski 1, pok. 104 (I piętro), 20-080 Lublin) Oświadczenie o przyjęciu wsparcia w mniejszej kwocie niż wnioskowana, bądź o rezygnacji z udziału w Programie do dnia 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia oraz wzór wymaganego Oświadczenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Wyłoniono Zwycięzców II edycji Konkursu Lublin Akademicki, w której zgłoszono 38 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 459 000,00 zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła siedem projektów, które doceniła w postaci finansowej na łączną kwotę 57 000,00 zł brutto. Wśród zwycięskich projektów wymienić można inicjatywę Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie, która zakłada realizacje trzech wydarzeń, mających na celu integrację studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz zapleczem turystycznym miasta – „Getting to know each other – festiwal of different cultures at WSEI”, „Stay in Lublin – Employment perspectives” oraz „Explore Lublin with WSEI”.

Konferencja Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności, zgłoszona przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinieto kolejny z wyłonionych projektów, którego celem jest nie tylko propagowanie wiedzy wśród lubelskiej młodzieży na temat znaków jakości żywności, ale również promocja lokalnego biznesu, związanego z tą dziedziną gospodarki.

Typowo studencką inicjatywą wyłonioną w Konkursie jest projekt Koła Naukowego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pn.: I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Jest to przykład działania nakierowanego na budowanie relacji z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, wymianę myśli i doświadczeń oraz zdobycie wiedzy praktycznej poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu pielęgniarstwa.

Kolejnym z docenionych projektów jest inicjatywa pn.: Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów, której celem jest popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat renesansu lubelskiego, przy wsparciu lubelskich naukowców, jak również promocja turystyczna regionu poprzez działania integrujące studentów z seniorami.

VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego to zwycięski projekt, którego założeniem jest popularyzacja ideałów dziennikarstwa lokalnego. Wydarzenie składać się będzie z trzech części – konferencji złożonej z prelekcji wyróżnionych dziennikarzy lokalnych, spotkania autorskiego z red. Alojzym L. Gzellą oraz wręczenia nagród AKLAUD 2020.

Wśród pozostałych dofinansowanych inicjatyw znalazł się studencki projekt pn.: Podcast Akademicki – jego celem jest stworzenie merytorycznej treści dla studentów oraz społeczności pozaakademickiej, które poszerzą ich wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii i biznesu. Ostatnim zwycięskim projektem jest inicjatywa pn.: Lublin, jego skarby i atrakcje, tj. cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowo przybyłych do miasta studentów i naukowców.

Wszystkim Laureatom składam serdeczne gratulacje! Cieszę się, że Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli uczelni i organizacji pozarządowych, mających wpływ na rozwój miasta w sferze akademickiej, ale również wśród samych organizacji studenckich, które wychodzą z inicjatywą realizacji projektów skierowanych zarówno do studentów, jak i wszystkich mieszkańców miasta.

mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia II edycji Konkursu w tym zakres przyznanych środków dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Zakres przyznanych środków:

 1. W kategorii I, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 20 000,00 zł brutto, przyznano środki dla:
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie. Przyznane środki finansowe w kwocie: 20 000,00 zł brutto;
 2. W kategorii II, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 10 000,00 zł brutto, przyznano środki dla:
  1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Zakład Bezpieczeństwa Żywności), ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności. Przyznane środki finansowe w kwocie: 10 000,00 zł brutto;
  2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Koło Naukowe przy Instytucie Nauk o Zdrowiu), Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Przyznane środki finansowe w kwocie: 10 000,00 zł brutto.
 3. W kategorii III, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 5 000,00 zł brutto, przyznano środki dla:
  1. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów. Przyznane środki finansowe w kwocie: 5 000,00 zł brutto;
  2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. Przyznane środki finansowe w kwocie: 5 000,00 zł brutto;
  3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Koło Naukowe Ekonomistów UMCS), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: II sezon „Podcast Akademicki”. Przyznane środki finansowe w kwocie: 5 000,00 zł brutto.
 4. W kategorii IV, gdzie wysokość jednorazowo przyznanych środków finansowych wynosi 2 000,00 zł brutto przyznano środki dla:
  Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin. Wniosek dotyczący inicjatywy: Spacer z przewodnikiem „Lublin, jego skarby i atrakcje”. Przyznane środki finansowe w kwocie: 2 000,00 zł brutto.

Znamy zwycięzców III edycji Konkursu Lublin Akademicki, którego celem jest promocja oraz wsparcie inicjatyw akademickich podejmowanych w Lublinie. Działania realizowane w ramach III edycji Konkursu skierowane będą zarówno do społeczności związanych z lubelskimi uczelniami, jak również wszystkich mieszkańców i włączone w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

W III edycji Konkursu złożono 37 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 583 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 99 tys. zł. Wśród zwycięskich projektów znalazły się:

 • Projekt Młodzieżowy Panel Obywatelski, zgłoszony przez Koło Naukowe Badaczy Społecznych UMCS zakładający przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz debaty młodzieżowej z przedstawicielami miejskich instytucji publicznych, które posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących strategii działania na rzecz zwiększania zaangażowania młodych w życie publiczne miasta i kształtowania polityki miejskiej uwzględniającej potrzeby młodych mieszkańców Lublina;
 • Inicjatywa Studencki Festiwal Biznesu, zgłoszona przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, polegająca na organizacji wydarzenia mającego na celu zaprezentowanie firmom potencjału studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Studenci będą mieli szansę na przedstawienie zaproszonym gościom z branży marketingowej, bankowej, IT, spedycyjnej, logistycznej, księgowej oraz przedstawicielom Platformy „Wschodni Akcelerator Biznesu” swoich osiągnięć naukowych i pomysłów na biznes;
 • Projekt Lubelski Festiwal Międzypokoleniowy, zgłoszony przez Fundację Strefa Dorastania, którego ideą jest zrzeszenie młodych mieszkańców Lublina z seniorami, z różnych powodów nieuczestniczących w życiu miasta. W ramach Festiwalu odbędą się spotkania, warsztaty oraz debaty w myśl edukacji międzypokoleniowej. Pozwolą one na zrozumienie wzajemnych potrzeb oraz wymianę doświadczeń różnych pokoleń;
 • Wolna WySPA Ukraina. Lubelski Integrator Akademicko-Medialny, zakładający stworzenie w języku polskim, ukraińskim i angielskim cyklu treści audiowizualnych, audialnych, prasowych i internetowych przez studentów kierunków dziennikarstwo, socjologia oraz stosunki międzynarodowe na WSPA. Treści te w zróżnicowanych, krótkich i przystępnych dla odbiorcy formach i gatunkach poruszać będą tematykę społeczną i kulturalną w kontekście studenckiego i akademickiego funkcjonowania Lublina, tym samym integrując społeczność akademicką miasta;
 • Projekt Zrobotyzowany Lublin – Roboty Promują Wiedzę Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej polegający na przeprowadzeniu warsztatów naukowych skierowanych do uczniów szkół średnich, dzięki którym zdobędą oni wiedzę z zakresu współczesnej robotyzacji, produkcji i procesów technologicznych, a także będą mieli szansę na samodzielne programowanie;
 • Biała niedziela – inicjatywa zgłoszona przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, to akcja prozdrowotna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców miasta. Jest ona przeprowadzana od lat we współpracy z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi. Wydarzenie ma na celu umożliwienie mieszkańcom skorzystania z darmowych badań profilaktycznych oraz z konsultacji ze specjalistami, a także uczestnictwa w otwartych wykładach oraz warsztatach dotyczących profilaktyki i zachowań prozdrowotnych ze szczególnym wyróżnieniem tematyki zdrowia psychicznego.
 • Lublin, jego skarby i atrakcje, propozycja Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, czyli cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowo przybyłych do miasta studentów i naukowców;
 • Eliminacje Okręgowe XXXV Olimpiady Filozoficznej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, których celem jest upowszechnianie wiedzy z dziedziny filozofii wśród uczniów szkół średnich województwa lubelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia III edycji Konkursu, w tym zakres przyznanych środków dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Wyłoniono Zwycięzców IV edycji Konkursu Lublin Akademicki, którego celem jest promocja oraz wsparcie inicjatyw akademickich, realizowanych na terenie miasta. W ramach Konkursu możliwe było zgłoszenie przedsięwzięć mających na celu rozwój potencjału akademickiego Lublina, w tym m.in. konferencji, konkursów akademickich, projektów studenckich i doktoranckich, czy też działań integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną. Projekty realizowane w 2024 r. w ramach Konkursu skierowane będą w szczególności do społeczności akademickiej, jednak udział w nich będą mogli wziąć również mieszkańcy miasta.

W tegorocznej edycji Konkursu złożono 60 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 669 000,00 zł brutto. Komisja Konkursowa wyłoniła 11 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe w łącznej kwocie 101 000,00 zł brutto.

Wśród zwycięskich projektów znalazły się:

 1. Projekt Silent science, czyli koleżeńskie strefy zespołowej nauki i wypoczynku, zgłoszony przez Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który zakłada stworzenie trzech miejsc do odpoczynku i grupowej nauki przyjaznych studentom Wydziału oraz organizację wydarzeń towarzyszących strefom, w tym m.in. związanych z rynkiem pracy, studenckim wolontariatem i mentoringiem koleżeńskim, stworzeniem platformy wymiany zero waste, czy też wydarzeniami integrującymi studentów polskich i zagranicznych Wydziału.
 2. Inicjatywa pn. Hackology, zgłoszona przez Studenckie Koło Naukowego Uczenia Maszynowego  Politechniki Lubelskiej, polegająca na przeprowadzeniu międzynarodowego konkursu akademickiego, zwanego również hackathonem. Celem tego maratonu programistycznego będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla wybranego wyzwania, opracowanego wspólnie z przedstawicielami biznesu.
 3. Projekt Laboratorium Zieleni Miejskiej, zgłoszony przez Fundację Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości INNOVATIV we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, którego ideą jest integracja środowisk akademickich lubelskich uczelni w celu wyłonienia przestrzeni osiedlowych w Lublinie oraz opracowania przez interdyscyplinarne zespoły studentów  projektów rewitalizacji, zieleni osiedlowej lub parku kieszonkowego, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców wskazanych osiedli Lublina.
 4. Dźwięki Lublina – inicjatywa nauki obywatelskiej, doktorancki projekt mający na celu przeprowadzenie otwartej kampanii nauki obywatelskiej poświęconej partycypacyjnemu badaniu krajobrazu dźwiękowego Lublina. Inicjatywa zgłoszona przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zakłada możliwość partycypacji w procesie badawczym uczniów szkół oraz studentów lubelskich uczelni. Zebrane w ramach projektu dane umożliwią stworzenie wytycznych dotyczących rewitalizacji akustycznej Lublina. Projekt ten jest kreatywnym podejściem do zagadnienia postrzegania krajobrazu dźwiękowego miasta.
 5. Inicjatywa Lubelskiej Akademii WSEI – Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej – to wspaniały przykład działań mających na celu ukazanie oraz wzmocnienie współpracy na linii uczelnia-szkoła-biznes-miasto. Organizowana konferencja umożliwi studentom i uczniom poznanie oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na lubelskich rynku logistycznym.
 6. International Culture Nightv 2024 – to projekt mający na celu integrację studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ich rodzin ze społecznością lokalną miasta. Wydarzenie ma na celu integrację międzykulturową, wymianę doświadczeń, informacji o kulturze oraz kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim Lublina.
 7. Wydarzenie Wesołych Świąt … LUB! Wymiana świątecznych tradycji, które zostanie przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to kolejne działanie, mające na celu integrację środowiska akademickiego Lublina poprzez wspólne celebrowanie świątecznych tradycji, ze szczególnym nastawieniem na studentów zagranicznych uczelni. Wydarzenie ma również na celu ukazanie różnorodności świątecznych zwyczajów i zakłada przeprowadzenie warsztatów rękodzieła, tematycznych konkursów oraz wspólnego działania w okresie świątecznym.
 8. Platforma wsparcia eksportu przedsiębiorstw z LOM to przykład inicjatywy zgłoszonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, która zakłada diagnozę sytuacji z zakresu eksportu przedsiębiorstw z Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na tle tendencji zachodzących w kraju. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dot. wspierania rozwoju działalności eksportowej przez jednostki samorządu terytorialnego LOM.
 9. Konferencja z okazji światowego dnia mózgu – Mózg w czasie  to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Neuronauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o ludzkim mózgu, promowanie nauronauk oraz tworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi ekspertami oraz młodymi naukowcami.
 10. Inicjatywa Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja pn.: Lublin, jego skarby i atrakcje, tj. cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowoprzybyłych do miasta studentów i naukowców.
 11. Ostatnią z dofinansowanych inicjatyw jest projekt studencki, zgłoszony przez Studenckie Koło Naukowe mikroGRAM, działające na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pn.: Automaty paczkowe jako źródło drobnoustrojów w przestrzeni publicznej. Projekt studencki zakłada przeprowadzenie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni dotykowych i klawiatur automatów paczkowych zlokalizowanych w Lublinie. Wyniki badań przeprowadzonych przez studentów różnych kierunków studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie będą przedstawiane podczas konferencji z udziałem członków Koła.

W tym roku otrzymaliśmy aż 60 inspirujących projektów, które reprezentują różnorodność talentów i pomysłów naszej społeczności akademickiej. Cieszy mnie fakt, że projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Konkursu nie tylko mają za zadanie rozwijać potencjał akademicki Lublina, ale również angażować społeczność lokalną naszego miasta. Serdecznie gratuluję Zwycięzcom oraz dziękuję wszystkim Uczestnikom za ich zaangażowanie i kreatywność. Dzięki Waszym staraniom, Lublin staje się jeszcze bardziej inspirującym miejscem nauki i wymiany wiedzy

– mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia IV edycji Konkursu w tym zakres przyznanych środków dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

W Konkursie zgłosić możesz następujące inicjatywy, realizowane na terenie Lublina:

 • konferencje;
 • konkursy akademickie;
 • studenckie i doktoranckie projekty badawcze i naukowe;
 • festiwale, warsztaty i turnieje naukowe;
 • tematyczne oprowadzanie po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim;
 • imprezy integrujące studentów uczelni ze społecznością lokalną;
 • inne wpisujące się w cele Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Lublin Akademicki

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Wniosek aplikacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Kryteria oceny merytorycznej

Program Lublin Akademicki jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiego oraz naukowemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji inicjatyw akademickich.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu