Potencjał akademicki miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • blisko 60 tys. studentów
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
 • ponad 8 000 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
 • ponad 15 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Tab. 1. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022 z podziałem na uczelnie

Uczelnie publiczneOgólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejblisko 17 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIponad 8 tys.
Politechnika Lubelskablisko 8 tys.
Uniwersytet Przyrodniczyponad 7 tys.
Uniwersytet Medycznyblisko 7 tys.
Uczelnie niepubliczne
Lubelska Akademia WSEIblisko 7 tys.
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinieblisko 3 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracjiponad 2 tys.
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanychponad 1 tys.

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych GUS, 2022.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się blisko 60 tys. osób, w tym ponad 8 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erasmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta – w roku akademickim 2019/2020 odsetek studentów zagranicznych wyniósł ponad 11%, zaś w w roku akademickim 2021/2022 – 13,8%.

Tab. 2. Stopień umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w latach 2010/11-2021/22

Rok akademickiOgółemW tym studenci zagraniczniOdsetek studentów zagranicznych
2021/2259 1358 15413,80%
2020/21 60 3647 30512,10%
2019/2060 3156 70711,12%
2018/1960 9886 35210,42%
2017/1862 9776 2729,96%
2016/1764 3306 1729,59%
2015/1667 3155 6628,41%
2014/1569 6584 4746,42%
2013/1471 9133 0824,29%
2012/1377 1732 3853,09%
2011/1280 8391 7642,18%
2010/1184 2211 4321,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, 2022

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2021 organizowanym przez Fundację „Perspektywy” Politechnika Lubelska zajęła 2. pozycję w Polsce w kategorii „Innowacyjność”, zaś Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 8. pozycję w kategorii „Warunki kształcenia” oraz 15. pozycję w kategorii „Umiędzynarodowienie”. W raporcie „Akademickość polskich miast 2020” Lublin zajął 5. miejsce w kraju w zestawieniu ilościowym studentów zagranicznych. W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie po Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wyprzedził natomiast Łódź, Gdańsk, Katowice i Szczecin. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce). W 2021 r. Politechnika Lubelska otrzymała, drugi rok z rzędu, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Engineering and Technologies. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, które prowadząc swoje najnowsze badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie, zarówno pod względem jakości badań, jak i ich umiędzynarodowienia. Ocenie poddano następujące wskaźniki: wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań we wskazanej dziedzinie.

Lubelskie uczelnie

 • Publiczne:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniehttps://www.umcs.pl/
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIhttps://www.kul.pl/
Politechnika Lubelskahttp://www.pollub.pl/
Uniwersytet Przyrodniczyhttps://www.up.lublin.pl/
Uniwersytet Medycznyhttps://www.umlub.pl/
 • Niepubliczne:
Lubelska Akademia WSEIhttps://www.wsei.lublin.pl/
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lubliniehttps://wssp.edu.pl/
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lubliniehttps://wspa.pl/
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanychhttps://www.wsns.lublin.pl/

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Każdego roku kształci ponad 20 tysięcy studentów na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci mogą wybierać spośród 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Uczelnia oferuje również kształcenie w języku angielskim.

Kampus

Miasteczko akademickie jest zlokalizowane w centrum Lublina. Odległości między Wydziałami można pokonać pieszo lub korzystając z dogodnych połączeń komunikacji miejskiej. Rozbudowana sieć linii autobusowych i trolejbusowych pozwala również na szybkie i bezpośrednie dotarcie na uczelnię z każdej dzielnicy miasta.

Domy studenckie znajdują się w obrębie kampusu głównego UMCS. Uczelnia oferuje ponad 2500 miejsc o wysokim standardzie i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Okolica tętni życiem za dnia i nocą. Znajdują się tu klubokawiarnie, restauracje, puby, sklepy i lokale usługowe.

Zaplecze dydaktyczne

Uczelnia dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, a także stale modernizuje istniejące obiekty dydaktyczne na Wydziałach. W ostatnich latach na UMCS powstał m.in. Instytut Informatyki, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii czy nowoczesne Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Echotech-Complex, stanowiące przestrzeń dla współpracy nauki i biznesu.

Na uczelni utworzono także Inkubator Medialno-Artystyczny, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie medialne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Prężnie funkcjonują jednostki uczelniane takie jak Biuro Rekrutacji czy Biuro Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, które każdego roku pomaga studentom uczelni w dopełnieniu formalności związanych m.in. z mobilnością studencką. Na UMCS działa także Koordynator ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

Uniwersytet organizuje różne kursy języka oraz kultury polskiej prowadzone m.in. przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.

Życie studenckie

Uczelnia zachęca do studiowania także poprzez swoje bogate zaplecze kulturalne i sportowe. Działa tu Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, które organizuje warsztaty, kursy, wystawy, koncerty, spektakle i panele dyskusyjne. Fani sportu mogą zapisać się do jednej z kilkudziesięciu sekcji sportowych w Centrum Kultury Fizycznej oraz w ramach klubu uczelnianego AZS UMCS.

Młodzież akademicka może spełniać się w Samorządzie Studentów, TV UMCS, Akademickim Radiu Centrum  oraz rozwijać swoje pasje w niemal 150 kołach naukowych. Dodatkowo przy UMCS funkcjonują grupy taneczne i muzyczne, a także drużyny sportowe, co sprawia, że Uniwersytet jest stale widoczny na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dane kontaktowe

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
https://www.umcs.pl/
T: +48 (81) 537 51 00

Rejestracja na studia

Plac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
https://irk.umcs.lublin.pl/
T: tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00-14.00)
M: rekrutacja@umcs.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza lubelska uczelnia. Założona w 1918 r. cieszy się uznaniem na całym świecie. Oferuje szeroki wachlarz kierunków, od humanistycznych po ścisłe, oraz wyjątkową atmosferę.

Kampus

KUL posiada dwa kampusy w Lublinie oraz jeden w Stalowej Woli. Lubelski kampus główny zlokalizowany jest w centrum miasta, na terenie miasteczka akademickiego, gdzie przez całą dobę toczy się życie studenckie Lublina. Na terenie Kampusu Poczekajka, zlokalizowanego ok. 4 km od ścisłego centrum, obok budynków dydaktycznych znajdują się akademiki i obiekty sportowe. Kampus jest świetnie skomunikowany z centrum miasta.

Wieloaspektowy rozwój

Na KUL prowadzone są wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, nauki prawne, społeczne, przyrodnicze i ścisłe. Uczelnia prowadzi studia na wszystkich stopniach nauczania pod kierunkiem wybitnych specjalistów, którzy szerokie kompetencje i doskonałe przygotowanie metodologiczne łączą z pasją przekazywania wiedzy. Stale rośnie także oferta studiów prowadzonych w języku angielskim oraz umów międzynarodowych, dających możliwość stypendiów i wyjazdów zagranicznych.

KUL umożliwia studentom zdobycie certyfikatów TELC lub podejście do egzaminów certyfikacyjnych w ośrodkach egzaminacyjnych języków obcych (włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i chińskiego) działających przy uczelni.

Studenci KUL mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach blisko 50 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, które tworzą bogate życie kulturalne uniwersytetu. Są to koła naukowe, teatry, chóry, galerie czy kluby dyskusyjne.

Uczelnia otwarta

KUL to uczelnia zbudowana na katolickich wartościach, ale otwarta na wszystkich studentów, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznawanej religii. Chętnie gości w swoich ławach obcokrajowców przyjeżdżających do Polski na studia lub w ramach wymiany studenckiej.

Budynki KUL są przygotowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, o których dba także KUL CAN, czyli Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. Rozwinięty system stypendialny wspiera studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Studenci KUL mówiąc o swojej uczelni podkreślają indywidualne podejście, wspaniałe relacje z profesorami otwartymi na dialog, serdeczne wsparcie kolegów z roku i organizacji studenckich. Cenią uczelnię, gdzie spotykają się ludzie o różnych poglądach, wyznaniach i filozofiach życiowych, tworząc wyjątkową wspólnotę akademicką.

Dane kontaktowe

al. Racławickie 14
20-950 Lublin
http://www.kul.pl/
T: +48 (81) 445 41 01

Rejestracja na studia

Collegium Norwidianum p. CN-004 (parter)
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
http://kandydat.kul.pl/
T: +48 (81) 445 41 37 (w godz. 9.00-15.30)
M: rekrutacja@kul.pl

Politechnika Lubelska to uczelnia kształcąca studentów na kierunkach technicznych już od 60 lat. Posiada 6 wydziałów z 20 kierunkami i 60 specjalnościami.

Kampus

Atutem Politechniki Lubelskiej jest nie tylko wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, ale również nowoczesny, znajdujący się w jednej, dogodnej lokalizacji kampus uniwersytecki. Składa się on ze świetnie wyposażonych w innowacyjną aparaturę wydziałów, domów studenckich, a także obiektów sportowo-kulturalnych.

Na terenie kampusu działają restauracje, puby, klubokawiarnie, a także sklepy i lokale usługowe. Do centrum można dojść pieszo lub skorzystać z dogodnych połączeń komunikacji miejskiej. Kampus jest świetnie skomunikowany z innymi dzielnicami Lublina, co znacznie ułatwia dojazd osobom, które zdecydowały się na wynajem mieszkań prywatnych.

Uczelnia innowacji

Politechnika Lubelska jest kolebką ponad 200 projektów wynalazczych, z których część uzyskała prawa patentowe. Uczelnia często uczestniczy w międzynarodowych targach technologicznych, podczas których prezentuje swój bogaty dorobek naukowy.

W ramach uczelni działa nowoczesne Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, na którego terenie utworzono między innymi Centralne Laboratorium Wdrożeń. Poza tym studenci mogą realizować swoje pomysły w laboratoriach Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury.

Życie studenckie

Studenci Politechniki Lubelskiej mogą działać w Samorządzie Studentów oraz Doktorantów, jak również realizować pasje w licznych kołach naukowych, zespołach muzycznych i tanecznych czy mediach uniwersyteckich. Jednym z najważniejszych ogniw akademickiego życia studenckiego jest sport. Przy PolLub prężnie działa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, który pozostawia do dyspozycji studentów dwadzieścia sekcji sportowych.

Uczelnia chętnie gości studentów zagranicznych i umożliwia wyjazdy rodzimym żakom w ramach programów wymiany studenckiej.

Dane kontaktowe

ul. Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin
http://www.pollub.pl/
T: +48 (81) 538 41 40
M:  politechnika@pollub.pl

Rejestracja na studia

Rejestracja internetowa:
https://ehms.pollub.pl/e-rekrutacja/

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

ul. Nadbystrzycka 38A, p. 214
20-618 Lublin
T: +48 (81) 538 47 42, +48 (81) 538 42 93
M: rekrutacja.weii@pollub.pl

 Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Nadbystrzycka 40, p. 112
20-618 Lublin
T: + 48 (81) 538 46 10
M: wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Nadbystrzycka 40B, p. 221
20-618 Lublin
T: +48 (81) 538 44 07, +48 (81) 538 47 84
M: rekrutacja@wis.pol.lublin.pl

Wydział Mechaniczny

ul. Nadbystrzycka 36, p. 101
20-618 Lublin
T: +48 (81) 538 41 95
M: rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Zarządzania

ul. Nadbystrzycka 38, p. 32, p.33
20-618 Lublin
T:. +48 (81)538 43 61
M: rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki

ul. Nadbystrzycka 38, p. 3
20 – 618 Lublin
T: +48 (81) 538 45 17,+48 (81) 538 45 41
M: rekrutacja.wpt@pollub.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie działa niezmiennie od 1950 roku, kształcąc studentów i doktorantów w zakresie kierunków medycznych, farmaceutycznych, a także ochrony zdrowia.

Kampus

Kampus Uniwersytetu Medycznego w Lublinie składa się z kilkunastu budynków, z których większość skupiona jest wokół Szpitala Klinicznego Nr 4, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Zintegrowanego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci odbywają kształcenie praktyczne. W pobliżu znajdują się również domy studenckie, a także hala sportowa. Kampus z centrum miasta łączy kilka dogodnych, bezpośrednich linii autobusowych.

Wydziały Uniwersytetu Medycznego dysponują dobrze wyposażonymi laboratoriami, salami wykładowymi i pracowniami. Otwarte pod koniec minionego roku Centrum Symulacji Medycznej oferuje ultranowoczesne środowisko edukacyjne dla wszystkich specjalności ochrony zdrowia. W ramach uczelni działają centra naukowe takie jak Ośrodek Medycyny Doświadczalnej oraz Centrum Transferu Wiedzy.

Badania i rozwój

Jednym z największych atutów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest ambitna, doświadczona kadra dydaktyczna. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego prowadzą zaawansowane prace badawcze poszukując substancji o potencjalnym działaniu leczniczym. Uczelnia z powodzeniem szuka wsparcia finansowego, dzięki któremu zdolni naukowcy z UM mogą prowadzić i komercjalizować rewolucyjne badania.

Głośno w ostatnim czasie mówiło się o preparacie z płynu z dżdżownic, który wykazuje działanie przeciwnowotworowe, czy o opracowaniu przez pracowników Katedry Biochemii i Biotechnologii innowacyjnego kompozytu kościozastępczego, który ma szanse zrewolucjonizować chirurgię ortopedyczną.

Życie studenckie

Każdego roku Uniwersytet Medyczny kształci 7 tysięcy osób, w tym około 1 tysiąc cudzoziemców z ponad 50 krajów. Każdy student ma okazję uczyć się w środowisku multikulturowym i wymieniać doświadczenia z ludźmi z całego świata.

Okazją do realizacji pasji jest dołączenie do jednej z wielu organizacji studenckich, czy ponad 100 kół naukowych. Na terenie uczelni istnieje także duszpasterstwo akademickie, Centrum Wolontariatu, chór oraz Zespół Pieśni i Tańca UM. Studenci chętnie zapisują się także do sekcji AZS.

Dane kontaktowe

al. Racławickie 1
20-059 Lublin
www.umlub.pl
T: +48 (81) 448 50 00
M:kancelaria@umlub.pl

Rejestracja na studia

Collegium Novum, p. 11 i 12 
al. Racławickie 1
20-059 Lublin
http://www.rekrutacja.umlub.pl/
T: +48 (81) 448 50 73, +48 (81) 448 50 70
M: rekrutacja@umlub.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to uczelnia wyższa o profilu przyrodniczo-technicznym. Jej mocną stroną jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, a także nowoczesny, funkcjonalny kampus wyposażony w profesjonalne sprzęty i laboratoria.

Kampus

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, z których większość zlokalizowana jest na terenie tętniącego życiem miasteczka akademickiego. W pobliżu kampusu głównego znajduje się również część akademików UP, otoczonych studenckimi pubami, klubokawiarniami i restauracjami.

Pozostałe obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego znajdują się na obrzeżach miasta, jednak połączone są z centrum bezpośrednimi liniami autobusowymi i trolejbusowymi.

Nauczanie praktyczne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ze względu na swoją ofertę dydaktyczną z zakresu technologii i nauk przyrodniczych stawia przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej. Zajęcia często prowadzone są w terenie. UP Lublin chętnie uczestniczy w organizacji obowiązkowych i nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Przychylnie patrzy także na realizację programów wymian studenckich.

Do dyspozycji studentów uczelnia pozostawia nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w sprzęty najwyższej jakości. Część z nich mieści się w niedawno otwartym Centrum Patologii i Terapii Zwierząt czy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

Życie studenckie

Studenci uczelni mogą brać udział w życiu uniwersyteckim, realizując pasje w kołach naukowych, organizacjach studenckich czy w nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, wyposażonym w basen, ściankę wspinaczkową, siłownię, salę aerobową i salę sportów walki oraz wiele innych. Budynki kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
www.up.lublin.pl
T: +48 (81) 445 66 22, +48 (81) 533 37 52
M: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Rejestracja na studia

ul. Akademicka 15, s.3 i 4
20-950 Lublin
https://www.up.lublin.pl/kandydat/
T:  +48 (81) 445 68 85, +48 (81) 445 66 45
M: rekrutacja@up.lublin.pl

Lubelska Akademia WSEI to jedna z czterech prywatnych uczelni lubelskich. Specyfika uczelni polega na maksymalnym dostosowaniu programu i formy studiów do potrzeb studenta, w tym pracującego czy obcojęzycznego.

Uczelnia z misją

Misją Lubelskiej Akademii WSEI jako szkoły prywatniej jest maksymalne dostosowanie się do potrzeb studentów. Uczelnia wykorzystuje model modułowego systemu kształcenia, który polega na stosowaniu praktycznych metod nauczania i ograniczaniu liczby zaliczeń oraz egzaminów. Elastyczność szkoły polega również na prowadzeniu części zajęć w całości w języku angielskim. To rozwiązanie dedykowane jest zarówno studentom polskim, jak i zagranicznym.

Zaplecze badawcze

Lubelska Akademia WSEI chętnie bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach rozwojowych. Poza tym współpracuje z instytucjami społeczno-gospodarczymi i szeregiem przedsiębiorstw prywatnych.

Uczelnia dysponuje ultranowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi między innymi w pomieszczenie z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo, eye-trackery, elektroencefalografy, drukarkę 3D i uniwersalne centrum obróbcze HAAS. Pracownie skupione są w Innowacyjnym Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI, stworzonym do przeprowadzania badań z zakresu transportu, zdrowia publicznego oraz psychologii eksperymentalnej.

Życie studencie

Studenci Lubelskiej Akademii WSEI mają szansę nie tylko podnosić swoje kwalifikacje, dostosowując tok studiów do rytmu swojego życia zawodowego, ale również obracać się w wielokulturowym środowisku i brać udział w przedsięwzięciach międzynarodowych.

Nowoczesne akademiki Lubelskiej Akademii WSEI zlokalizowane są blisko centrum miasta. Do dworca PKS i Starego Miasta z najlepszymi restauracjami i pubami można dojść pieszo lub skorzystać z bezpośrednich połączeń komunikacji miejskiej.

Dane kontaktowe

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

Studia wyższe

T: +48 (81) 749 17 77
M: rekrutacja@wsei.lublin.pl

Studia podyplomowe

T: +48 (81) 749 32 24
M: podyplomowe@wsei.lublin.pl

Rejestracja na studia

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl
T: +48 (81) 749 17 77
M: bos@wsei.lublin.pl

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (dawniej: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie) to prywatna uczelnia wyższa działająca w Lublinie od 2000 roku. Uczelnia może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturą.

Kampus

Całe zaplecze dydaktyczne Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie skupione jest w jednym, obszernym budynku zlokalizowanym w dogodnym miejscu na mapie miasta. W okolicy uczelni kursują autobusy kilku linii, dzięki czemu możliwy jest szybki dojazd z niemal wszystkich dzielnic Lublina. W pobliżu znajduje się supermarket oraz kilka mniejszych sklepów.

Zaplecze dydaktyczne

Uczelnia posiada między innymi aulę wykładową mieszczącą 200 osób, a także specjalistyczne gabinety fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki i masażu oraz laboratorium chemiczne. Ponadto szkoła dysponuje świetnie wyposażonymi pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii, geografii i informatyki. Fani sportu umożliwia realizowanie pasji na krytym basenie oraz nowoczesnych halach i boiskach do gier i ćwiczeń sportowych we własnym obiekcie i  na terenie ośrodków sportowych w Lublinie.

Uczelnia możliwości

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie dysponuje profesjonalnym Akademickim Centrum Animaloterapii, w którym realizowane są praktyki, konferencje, kursy i studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii  i hipoterapii.
Poza tym uczelnia oferuje możliwość studiowania w języku angielskim, a nawet wyjazdu na studia do Wielkiej Brytanii w ramach Programu 2+1, co daje możliwość uzyskania dwóch dyplomów – uczelni brytyjskiej i polskiej – Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Dane kontaktowe

ul. Choiny 2, p, 26
20-816 Lublin
https://wssp.edu.pl/rekrutacja/
T: +48 (81) 448 08 20,
M: rekrutacja@wssp.edu.pl

Rejestracja na studia

ul. Choiny 2, pok. 26
20-816 Lublin
https://wssp.edu.pl/
T: +48 (81) 448 08 20
M: rekrutacja@wssp.edu.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji to najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie. Posiada nowoczesny kompleks dydaktyczny ze specjalistycznie wyposażonymi pracowniami i laboratoriami.

Kampus

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ma swoją siedzibę w funkcjonalnym budynku zlokalizowanym na obrzeżach miasta, w spokojnej okolicy. Na terenie uczelni znajduje się duży parking dla studentów i wykładowców, a także świetnie wyposażona biblioteka uczelniana.

Kampus znajduje się w pobliżu centrum handlowego i sklepów. Miejsce jest świetnie skomunikowane z centrum oraz innymi dzielnicami miasta.

Metody nauczania

Uczelnia oferuje kandydatom studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem przyjaznej, partnerskiej atmosfery, a każdy student otrzymuje wsparcie ze strony przydzielonego mu z ramienia dziekanatu osobistego opiekuna.

WSPA rezygnuje z podawczego sposobu przekazywania wiedzy. W zamian proponuje nauczanie problemowe, które polega na samodzielnym poszerzaniu wiedzy i rozwiązywaniu przez studenta podczas warsztatów i zajęć praktycznych.

Studenci

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji dysponuje szeroką ofertą stypendiów i wsparcia materialnego dla studentów w trudnej sytuacji życiowej. Obcokrajowcy z kolei mogą liczyć na pomoc w odnalezieniu się w uczelnianej rzeczywistości między innymi w ramach wyrównawczych kursów języka polskiego.

WSPA bierze udział w wielu projektach w skali krajowej i międzynarodowej, dając tym samym studentom szansę rozwoju i przedstawienia swoich pomysłów szerokiej grupie odbiorców. Poza tym organizuje płatne staże i praktyki studenckie w kraju i za granicą.

Dane kontaktowe

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
www.wspa.pl
T: +48 (81) 452 94 10
M:  rektorat@wspa.pl

Rejestracja na studia

ul. Bursaki 12, p. 026
20-150 Lublin
https://rekrutacja.wspa.pl/
T: +48 (81) 452 94 73
M: rekrutacja@wspa.pl

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych) to jedna z lubelskich uczelni prywatnych. Specjalizuje się w kształceniu w zakresie nauk społecznych i medycznych.

Lokalizacja

Atutem uczelni jest dogodna lokalizacja w centrum miasta z licznymi bezpośrednimi połączeniami autobusowymi i trolejbusowymi. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym, nowoczesnym budynku, przy którym znajduje się bezpłatny parking dla studentów i wykładowców.

Pracownie są świetnie wyposażone i dostosowane do realizowanych w nich przedmiotów takich jak socjologia, praca socjalna, zarządzanie, psychologia, kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo czy taniec.

Jakość kształcenia

Jedną z misji uczelni jest prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, w dogodnych warunkach. To dlatego grupy dydaktyczne są niewielkie, a zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny.

Studenci i absolwenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu staży i praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach i instytucjach. Nauka prowadzona jest na zasadzie wygodnego e-learningu, metodą projektu rozwijającą umiejętności praktyczne, a także metodą studiowania pod kierunkiem wykładowcy prowadzącego.

Dane kontaktowe

ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl
T:  +48 (81) 531 85 56
M: info@wsns.lublin.pl

Rejestracja na studia

ul. Zamojska 47, p. 200
20-102 Lublin
https://wsns.pl/rekrutacja/
T: +48 (81) 531 85 56
M: info@wsns.lublin.pl

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów ISCED wśród polskich studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie w roku akademickim 2020/21 to Technika, przemysł, budownictwo (07), Biznes, administracja i prawo (04) ora Nauki humanistyczne i sztuka (02). Z danych wynika, że dodatkowo kierunki z grupy ISCED Zdrowie i opieka społeczna (09) wybrane zostały przez znaczną część studentów, którzy podjęli studia w Lublinie w roku akademickim 2020/21.

Wykres 1. Podział polskich studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie według grup ISCED w poszczególnych latach akademickich.

Źródło: Raport „Analiza napływu studentów do Lublina”, grudzień 2021 r.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania zagranicznych kandydatów na studia następującymi grupami kierunków studiów ISCED: Technika, przemysł, budownictwo (07), Biznes, administracja i prawo (04), Nauki humanistyczne i sztuka (02) oraz Technologie teleinformacyjne (06).

Wykres 2. Podział zagranicznych studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie według grup ISCED w poszczególnych latach akademickich.

Źródło: Raport „Analiza napływu studentów do Lublina”, grudzień 2021 r.

Studenci lubelskich uczelni mają możliwość korzystania z różnych programów wymiany studenckiej (m.in. Erasmus, CEEPUS, współpraca międzyuczelniana), co umożliwia im wyjazd na naukę do takich krajów jak: Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja, USA, Węgry, Włochy, Włochy i wiele innych.

Na lubelskich uczelniach obowiązkowa jest nauka jednego lub dwóch języków obcych. W zależności od uczelni studenci mogą wybierać lektoraty spośród bogatej oferty języków obcych, takich jak: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, portugalski, norweski, szwedzki, chiński, ukraiński czy bułgarski, jak też starożytnej greki i łaciny.

Pięć uczelni państwowych prowadzą stacjonarnie i niestacjonarne studia III stopnia. W ofercie lubelskiego ośrodka akademickiego obecnie jest ponad 40 kierunków, z których najpopularniejsze są: nauki humanistyczne, weterynaryjne, medyczne, prawne, techniczne oraz związane z gospodarką, biznesem i sektorem IT.

Lubelskie uczelnie mogą pochwalić się bogatą ofertą kierunków studiów podyplomowych. Popularność tej formy kształcenia ustawicznego nie dziwi. Studia podyplomowe uznaje się za najbardziej elastyczne, z uwagi na stosunkową łatwość dostosowania tematyki do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program kształcenia pozwala na zyskanie konkretnych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji.

Lubelscy naukowcy wystawiają najlepszą wizytówkę swoim uczelniom, gdyż ich odkrycia są nie tylko znane, ale co bardziej istotne, rozwijane i pogłębiane przez licznych badaczy pracujących w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Są to wybitni przedstawiciele kadry naukowej, posiadający bardzo bogaty, uznany i ceniony dorobek naukowy, ale co równie ważne, bardzo często są także cenionymi nauczycielami akademickimi. W opinii studentów są to osoby życzliwe, o ogromnej wiedzy i wielkim doświadczeniu, stymulujące innych do rozwoju, czym zachęcają również ich do podejmowania nowych wyzwań i starania się o osiągnięcia naukowe.

Różnorodność kierunków kształcenia i szeroki zakres badań we wszystkich dziedzinach nauk, tj. przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, rolniczych i weterynaryjnych, społecznych, humanistycznych i z obszaru sztuki, daje niemal nieograniczone możliwości badawcze. Uczelnie, samodzielnie lub w partnerstwie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, mogą prowadzić badania naukowe, działalność konsultingową i ekspercką, tworzyć różnego rodzaju spółki, zastrzegać wynalazki czy udzielać licencji zainteresowanym firmom.

Zacieśnianie współpracy pomiędzy lubelskimi naukowcami a lokalnymi firmami oraz możliwość zastosowania wyników ich wspólnych badań w produkcji wpływa pozytywnie na poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Lublina oraz warunkuje tempo wzrostu takich obszarów jak biotechnologia, farmacja, technologie informatyczne czy nowoczesne usługi.

Potencjał naukowo-badawczy Miasta Lublin tworzą nie tylko uczelnie wyższe, ale również instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa. Do najważniejszych podmiotów prowadzących działalność B+R na terenie Miasta Lublin, poza uczelniami wyższymi, zalicza się:

Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie https://www.pan-ol.lublin.pl/pl/
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie https://www.ipan.lublin.pl/
Lubelskie Towarzystwo Naukowehttp://www.ltn.pollub.pl/
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lubliniehttps://lublin.ipn.gov.pl/
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lubliniehttp://www.imw.lublin.pl/index.php/pl/
Towarzystwo Naukowe KULhttps://tnkul.pl/
Instytut Europy Środkowejhttps://ies.lublin.pl/
Lubelski Park Naukowo-Technicznyhttps://lpnt.pl/