Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Badania marketingowe Metody ilościowe w zarządzaniu Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami europejskimi Techologie transportowe i magazynowanie Systemy informatyczne zarządzania Komunikacja marketingowa Analiza ekonomiczna Rynek kapitałowy Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Uzbrojony
Więcej

Marketing i komunikacja rynkowa

Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie projektami Techniki sprzedaży Nowoczesne finansowanie biznesu Zarządzanie marką E-Marketing Prawne i etyczne aspekty marketingu Autoprezentacja i umiejętności profesjonalne Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i Rachunkowość to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem Rachunkowość finansowa Rachunkowość instytucji finansowych Opodatkowanie działalności gospodarczej Finanse przedsiębiorstw Audyt systemów rachunkowości Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Entrepreneurship and marketing

Programme description: Students will be able to learn about modern management in many aspects including: strategic management, macroeconomics, finance and accounting, human resources management, production planning, legal issues of running business, ethics in business, marketing, advertising, quantitative methods, applications of IT in business. The specialty is intended to educate managers-to-be who can successfully face the challenges of
Więcej

Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: CRM w obsłudze klienta Koncepcje zarządzania Zarządzanie procesami Controlling finansowy EPM – Enterprise Project Management Public Relations Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Analizy finansowo-ekonomiczne w projektach unijnych Wykaz specjalności w ramach kierunku Informatyka w zarządzaniu Przedsiębiorczość i marketing Zarządzanie finansami Zarządzanie rozwojem regionalnym
Więcej

Turystyka i rekreacja

Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz obozy sportowo-rekreacyjne. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Geografia turystyczna Historia kultury i sztuki Krajoznawstwo Ekonomika turystyki i rekreacji Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Agroturystyka Usługi hotelarskie Komunikacja społeczna i negocjacje Marketing w turystyce Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Ekonomia

Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Zarządzanie Marketing Finanse Finanse publiczne i rynki finansowe Przedmioty w ramach
Więcej

Turystyka i rekreacja

Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz obozy sportowo-rekreacyjne. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Geografia turystyczna Historia kultury i sztuki Krajoznawstwo Ekonomika turystyki i rekreacji Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Agroturystyka Usługi hotelarskie Komunikacja społeczna i negocjacje Marketing w turystyce Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Finanse i rachunkowość

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ to kierunek dający wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Rachunkowość finansowa Finanse publiczne i rynki finansowe Podatkowe aspekty działalności gospodarczej Zarządzanie innowacjami Data mining Business intelligence w finansach i rachunkowości Wykaz specjalności w ramach kierunku Data science w finansach Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych Sylwetka absolwenta Nauczysz się planować
Więcej

Ekonomia

EKONOMIA to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem Analiza ekonomiczno-finansowa Ekonomia międzynarodowa Rachunek kosztów Zarządzanie strategiczne i operacyjne Wykaz specjalności w ramach kierunku Ekonomika przedsiębiorstw Analizy ekonomiczne i rachunkowość Sylwetka absolwenta Absolwent studiów wie, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą czy inflacją.
Więcej