Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: System bezpieczeństwa państwa Bezpieczeństwo Polski w UE Kryminalistyka Bezpieczeństwo w komunikacji Praktyczne aspekty ochrony informacji Policja w Unii Europejskiej Prawo migracyjne i ochrona granic Wykaz specjalności w ramach kierunku Bezpieczeństwo informacji Formacje policyjne Zarządzanie kryzysowe Kryminalistyka i kryminologia Sylwetka … Czytaj dalej

Administracja

ADMINISTRACJA to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy prawa Historia państwa i administracji Postępowanie administracyjne Kryminalistyka i kryminologia Prawo celne i prawo rolne Polityka regionalna i prawo rolne Wykaz specjalności w ramach kierunku Administracja cyfrowa Administracja publiczna Administracja bezpieczeństwa publicznego Sylwetka absolwenta Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację … Czytaj dalej

Psychologia

PSYCHOLOGIA jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Tytuł zawodowy: licencjat Wykaz specjalności w ramach kierunku Psychologia w biznesie Psychologia w reklamie i marketingu Psychologia w promocji zdrowia Psychologia w sporcie Psychologia w resocjalizacji Sylwetka absolwenta Absolwent potrafi opisywać, wyjaśniać, wspomagać i korygowwać zachowania człowieka jako jednostki oraz grup społecznych. Posługuje się w tym celu specyficzną … Czytaj dalej

Pedagogika

PEDAGOGIKA to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka Diagnostyka pedagogiczna Wsparcie rozwoju ucznia Przygotowanie metodyczne do pracy w przedszkolu Psychologia osób z niepełnosprawnością Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją Sylwetka absolwenta Wychowanie młodych … Czytaj dalej

Psychologia dla magistrów

PSYCHOLOGIA jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Tytuł zawodowy: magister Dla osób, które po 2000 roku uzyskały tytuł magistra lub licencjata w zakresie nauk o zdrowiu, humanistycznych i społecznych. Wykaz specjalności w ramach kierunku Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna Psychologia społeczna Psychologia organizacji i zarządzania Psychologia sądowa i penitencjarna Sylwetka absolwenta Absolwent potrafi opisywać, … Czytaj dalej

Psychologia

PSYCHOLOGIA jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Tytuł zawodowy: magister Dyplom na kierunku Psychologii WSEI jest uznawany we wszystkich krajach UE i nie wymaga nostryfikacji. Wykaz specjalności w ramach kierunku Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna Psychologia społeczna Psychologia organizacji i zarządzania Psychologia sądowa i penitencjarna Sylwetka absolwenta Absolwent potrafi opisywać, wyjaśniać, wspomagać i korygowwać zachowania … Czytaj dalej

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE to kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach czy administracji państwowej. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie jakością Marketing w przedsiębiorstwie Zarządzanie operacyjne i strategiczne Badania marketingowe Zarządzanie operacyjne i strategiczne Wykaz specjalności w ramach kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym E-biznes i zarządzanie firmą Sylwetka absolwenta … Czytaj dalej

Psychologia

PSYCHOLOGIA jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Tytuł zawodowy: magister Studia przeznaczone są dla: Absolwentów studiów psychologicznych I st., którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych. Absolwentów innych kierunków, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wiedzę psychologiczną. Studenci będą zobowiązani do zaliczenia dodatkowych kursów. Wykaz specjalności … Czytaj dalej

Pedagogika

PEDAGOGIKA to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka Diagnostyka pedagogiczna Wsparcie rozwoju ucznia Przygotowanie metodyczne do pracy w przedszkolu Psychologia osób z niepełnosprawnością Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna Sylwetka … Czytaj dalej

Ekonomia

EKONOMIA to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Rynek kapitałowy i finansowy Kompetencje menedżerskie Rachunkowość podatkowa Techniki promocji Ocena przedsięwzięć gospodarczych Wykaz specjalności w ramach kierunku Ekonomika przedsiębiorstw Analizy ekonomiczne i rachunkowość Sylwetka absolwenta Absolwent studiów wie, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą … Czytaj dalej