Marketing i komunikacja rynkowa

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Zarządzanie projektami
 • Techniki sprzedaży
 • Nowoczesne finansowanie biznesu
 • Zarządzanie marką
 • E-Marketing
 • Prawne i etyczne aspekty marketingu
 • Autoprezentacja i umiejętności profesjonalne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Nauczymy Cię, jak współpracować z mediami i tworzyć pozytywny wizerunek firmy i jej oferty. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie w specjalności Przedsiębiorczość i marketing, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

 • Po kierunku MiKR czeka na Ciebie 59 tys. nowych miejsc pracy (według raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 2015).
 • MiKR to jeden z trzech takich kierunków w Polsce, na którym ponad 60% zajęć poprowadzą praktycy i pracodawcy z regionu oraz kluczowych ośrodków w Polsce.
 • Większość prowadzonych zajęć na MiKR to projekty, laboratoria, seminaria oparte na pracy zespołowej.
 • Program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Możliwości zatrudnienia

Twoja praca po Marketingu i Komunikacji Rynkowej to stanowiska związane z marketingiem, komunikacją rynkową, reklamą, PR, badaniami rynku, sprzedażą, mediami społecznościowymi oraz nowymi technologiami w promocji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych, a także własna działalność gospodarcza.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-zarzadzania

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl