Zarządzanie

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Badania marketingowe
  • Metody ilościowe w zarządzaniu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektami europejskimi
  • Techologie transportowe i magazynowanie
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Komunikacja marketingowa
  • Analiza ekonomiczna
  • Rynek kapitałowy

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Uzbrojony w praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, logistyki – sam zdecydujesz, czy zostać specjalistą, a w dalszej perspektywie kierownikiem na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, czy też zarejestrować własną działalność gospodarczą i realizować swoje własne wizje i cele. Pokażemy Ci, czym jest nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku podąża biznesowy świat. W tematykę zarządzania wprowadzą Cię doświadczeni praktycy i naukowcy, dla których świat biznesu nie ma tajemnic.

Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Możliwości zatrudnienia

Twoja praca po Zarządzaniu to: specjalista organizacji i zarządzania, menedżer/kierownik na różnych szczeblach we wszystkich podsystemach funkcjonalnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach handlowych i usługowych oraz administracji publicznej.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-zarzadzania

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl