Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • System bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo Polski w UE
 • Kryminalistyka
 • Bezpieczeństwo w komunikacji
 • Praktyczne aspekty ochrony informacji
 • Policja w Unii Europejskiej
 • Prawo migracyjne i ochrona granic

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka i kryminologia

Sylwetka absolwenta

W ramach tego kierunku student nabywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • administracji publicznej
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • służbie cywilnej
 • służbach mundurowych
 • więziennictwie
 • urzędach i izbach skarbowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl