Zarządzanie

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • CRM w obsłudze klienta
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Controlling finansowy
 • EPM – Enterprise Project Management
 • Public Relations
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Analizy finansowo-ekonomiczne w projektach unijnych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Przedsiębiorczość i marketing
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Gospodarka elektroniczna
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Sylwetka absolwenta

Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, to zapraszamy do pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania. Na drugim poziomie studiów wyposażymy Cię w zaawansowaną i wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Wykształcimy w Tobie umiejętności przewodzenia zespołom ludzkim oraz aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu, a także poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim. Proces podejmowania decyzji nie będzie stanowił dla Ciebie problemu.

Możliwości zatrudnienia

Twoja praca po Zarządzaniu to: specjalista z zakresu zarządzania, konsultant/doradca dla instytucji gospodarczych i społecznych, menedżer/kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania, specjalista w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu dziedzin objętych oferowanymi specjalnościami, kierownik i specjalista w organach administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego, właściciel/współwłaściciel podmiotu gospodarczego.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-zarzadzania

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl