Programs available


We found 1112 results

Program zarządzania sprzedażą

University College of Enterprise and Administration in Lublin

7 July 2022
Jesteśmy świadkami nowej rzeczywistości i trendów (wszechogarniająca technologia, zmiany środowiskowe, zmiany społeczne i komunikacyjne), wymagających od liderów nowych kompetencji w celu sprostania różnorodności i oczekiwań społeczeństwa: pracowników i klientów. Dlatego…
more

Zarządzanie innowacją

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Dla kogo? Pracowników naukowych komercjalizujących wyniki prac;Młodych przedsiębiorców;Studentów myślących o założeniu własnej działalności;Project managerów i product ownerów;Doradców i konsultantów w obszarze nowych produktów;Pracowników działów transferu technologii;Brokerów innowacji;Analityków biznesowych chcących zrozumieć…
more

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Roczne studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia to kierunek studiów adresowany do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Przygotowany program studiów zawiera zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia…
more

Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi opracowane zostały przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin. Dla kogo? Studia przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą…
more

Grafika komputerowa w grach wideo

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa w grach wideo są skierowane do osób, które chcą pracować przy produkcji gier komputerowych. Absolwent studiów podyplomowych: W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę z…
more

Sztuka kulinarna

Vincent Pol University in Lublin

6 July 2022
Ciągle zmieniające się tendencje na rynku gastronomicznym i coraz bardziej wymagający konsument sprawiają, iż branża gastronomiczna z każdym rokiem się rozwija i potrzebuje więcej  specjalistów z zakresu sporządzania dań i napojów.…
more

Menedżer sportu

Vincent Pol University in Lublin

Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych, nowo powstających…
more

Pielęgnacja urody z elementami kosmetologii

Vincent Pol University in Lublin

Studia podyplomowe Pielęgnacja urody – Kosmetologia skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia, w szczególności o profilu kosmetycznym, medycznym, biologicznym i przyrodniczym, osób które chcą podwyższyć swoje…
more

Manager kosmetologii i usług SPA & Wellness

Vincent Pol University in Lublin

Studia skierowane są do właścicieli gabinetów kosmetycznych, salonów Spa i Wellness kosmetologów, kosmetyczek, managerów, kadry zarządzającej, oraz wszystkich osób które chcą poznać tajniki nowoczesnego planowania, organizacji i zarządzania biznesem szeroko…
more

Kreowanie i wizualizacja wizerunku

Vincent Pol University in Lublin

Studia adresowane są przede wszystkim do fryzjerów, kosmetyczek, kosmetologów, wizażystów, stylistów, nauczycieli kształcących w zawodzie: technik usług fryzjerskich, a także właścicieli gabinetów fryzjersko-kosmetycznych, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności…
more

Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego

The John Paul II Catholic University in Lublin

Wyposażenia słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania jednostką samorządową w wielu wymiarach, ściśle związanych z rolami, w jakie wcielają się osoby wybrane na stanowisko wójta/burmistrza/ prezydenta, bądź powołane…
more

Zarządzanie infrastrukturą wiejską i modernizacja rolnictwa (Stalowa Wola)

The John Paul II Catholic University in Lublin

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia…
more

Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego

The John Paul II Catholic University in Lublin

Przedstawienie, poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej filmu, telewizji i komunikowania się za pomocą produkcji video oraz przekazanie i wyćwiczenie umiejętności pozwalających na udział w produkcjach filmowych oraz telewizyjnych to główny,…
more

Executive Master of Business Administration

The John Paul II Catholic University in Lublin

Celem studiów jest stworzenie kreatywnej przestrzeni, w której Słuchacze będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Kluczowym elementem programu jest rozwój kompetencji w zakresie m.in. budowania zespołów, autoprezentacji, zarządzenie sobą…
more

Nauczanie kultury i języka polskiego

The John Paul II Catholic University in Lublin

Celem studiów jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycie/podniesienie kwalifikacji w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego/dziedziczonego. ADRESACI: absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają…
more

Filozoficzna myśl Jana Pawła II

The John Paul II Catholic University in Lublin

Celem studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z myślą antropologiczno-etyczną Karola Wojtyły/Jana Pawła II ADRESACI: absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają…
more

Prawo kanoniczne dla prawników

The John Paul II Catholic University in Lublin

5 July 2022
CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze adwokata kościelnego, pełnomocnika lub doradcy kanonicznego w postępowaniu karno-administracyjnym. Podczas studiów szczególny nacisk stawiany jest na dostarczanie wiedzy z…
more

Master of Business Administration For Education

The John Paul II Catholic University in Lublin

CEL STUDIÓW: Celem programu jest zapewnienie uczestnikom Master of Business Administration For Education możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie: Systemu edukacyjnego i polityki oświatowej w Polsce i UE.Psychologii zarządzania, coachingu…
more