Programs available


We found 993 results

Administration and public management

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

29 September 2021
The program prepares students for work in the state and local government administration. Apart from those strictly related to public administration, the courses cover all principal spheres of legal knowledge.…
more

Architecture

University College of Enterprise and Administration in Lublin

If you like spatial structures, drawing, logical thinking, and have a degree of creativity, this is the program for you. Students learn about architecture and urban planning, fine arts, civil…
more

Data Science

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Data Science studies are interdisciplinary in nature, combining the economic system and IT technology: human as part of the economic system - economic environment - competitiveness - analysis - innovation.…
more

Environmental and industrial analytics

The University of Life Sciences in Lublin

Environmental and industrial analytics is a field of engineering research aimed at people who are interested in agriculture, natural, and engineering sciences. A graduate is a highly qualified specialist who…
more

Sales Leadership Program

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w…
more

Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie

University College of Enterprise and Administration in Lublin

28 September 2021
Interdyscyplinarne studia Trener zdrowego stylu życia w biznesie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeprowadzania indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych dla specjalistów oraz menedżerów średniego i wysokiego szczebla.…
more

Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia kierowane są do: osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopiosób prowadzących działalność w działalność sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i…
more

Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, sklepów i punktów ze zdrową żywnością, pracy w zakładach pracy związanych z produkcja, dystrybucją i obrotem żywności funkcjonalnej. Zdobędziesz u praktyczną…
more

Zarządzanie funduszami unijnymi

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie funduszami unijnymi przeznaczone są dla osób pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii…
more

Public relations & Marketing

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia Public relations & Marketing są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w profesjonalny i praktyczny sposób chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego public relations, media relations, używania…
more

Przygotowanie pedagogiczne

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytorycznedo nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji…
more

Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Zdobądź kwalifikacje lotnicze na kierunku Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, pozna…
more

Ochrona praw konsumenta

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Konsument jako co do zasady „słabsza” strona transakcji w ocenie ustawodawcy europejskiego, jak i polskiego potrzebuje szczególnej ochrony, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele obowiązków z tym związanych. Podyplomowe studia…
more

Logopedia

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez…
more

Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa 

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Celem studiów podyplomowych „Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa ” jest przygotowanie w sposób kompleksowy osób chcących uczyć jogi Vinyasy w sposób bezpieczny i efektywny lub…
more

Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie coachingu w edukacji, wdrażania kompetencji coachingowych oraz superwizorów edukacyjnych we wszystkich typach szkół…
more

Coaching z elementami psychologii 

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Studia przeznaczone są dla menedżerów, dyrektorów, kierowników zespołów, pracowników działów HR, trenerów biznesu, nauczycieli, wykładowców, doradców chcących profesjonalnie wykorzystać metodę coachingu w swojej pracy zawodowej. Dla osób dążących do zdobycia…
more

Behawiorystyka zwierząt

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Jako absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt poznasz ewolucję zwierząt towarzyszących, sposób ich komunikacji, ich emocje i potrzeby. Zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę jaką powinien mieć każdy rozpoczynający pracę ze zwierzętami. Poznasz…
more