Список спеціальностей


Znaleźliśmy 993 wyniki

Management and Production Engineering

Uniwersytet Przyrodniczy

25 April 2022
This course of studies combines management and the engineering aspects of production. The programme includes both subjects related to management ( e.g. marketing, management, management of production and services, human…
więcej

Адміністрація та громадське управління

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

29 September 2021
Освіта для тих, хто хоче будувати кар’єру в державній чи місцевій адміністрації. Навчальна програма охоплює основні сфери юридичних знань. Тому випускники підготовлені до роботи у податкових органах, центрах ліцензування, працевлаштування…
więcej

Екологічна та промислова аналітика

Uniwersytet Przyrodniczy

Екологічна та промислова аналітика – це галузь інженерних досліджень, адресована людям, які зацікавлені у сільському господарстві, природничих та інженерно-технічних науках. Випускник – це висококваліфікований фахівець, готовий виконувати мультидисциплінарні завдання та…
więcej

Data Science

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Data Science studies are interdisciplinary in nature, combining the economic system and IT technology: human as part of the economic system - economic environment - competitiveness - analysis - innovation.…
więcej

Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

28 September 2021
Interdyscyplinarne studia Trener zdrowego stylu życia w biznesie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeprowadzania indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych dla specjalistów oraz menedżerów średniego i wysokiego szczebla.…
więcej

Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia kierowane są do: osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopiosób prowadzących działalność w działalność sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i…
więcej

Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, sklepów i punktów ze zdrową żywnością, pracy w zakładach pracy związanych z produkcja, dystrybucją i obrotem żywności funkcjonalnej. Zdobędziesz u praktyczną…
więcej

Sales Leadership Program

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w…
więcej

Zarządzanie funduszami unijnymi

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie funduszami unijnymi przeznaczone są dla osób pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii…
więcej

Public relations & Marketing

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia Public relations & Marketing są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w profesjonalny i praktyczny sposób chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego public relations, media relations, używania…
więcej

Przygotowanie pedagogiczne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytorycznedo nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji…
więcej

Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Zdobądź kwalifikacje lotnicze na kierunku Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, pozna…
więcej

Ochrona praw konsumenta

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Konsument jako co do zasady „słabsza” strona transakcji w ocenie ustawodawcy europejskiego, jak i polskiego potrzebuje szczególnej ochrony, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele obowiązków z tym związanych. Podyplomowe studia…
więcej

Logopedia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez…
więcej

Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Celem studiów podyplomowych „Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa ” jest przygotowanie w sposób kompleksowy osób chcących uczyć jogi Vinyasy w sposób bezpieczny i efektywny lub…
więcej

Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie coachingu w edukacji, wdrażania kompetencji coachingowych oraz superwizorów edukacyjnych we wszystkich typach szkół…
więcej

Coaching z elementami psychologii 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia przeznaczone są dla menedżerów, dyrektorów, kierowników zespołów, pracowników działów HR, trenerów biznesu, nauczycieli, wykładowców, doradców chcących profesjonalnie wykorzystać metodę coachingu w swojej pracy zawodowej. Dla osób dążących do zdobycia…
więcej

Behawiorystyka zwierząt

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Jako absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt poznasz ewolucję zwierząt towarzyszących, sposób ich komunikacji, ich emocje i potrzeby. Zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę jaką powinien mieć każdy rozpoczynający pracę ze zwierzętami. Poznasz…
więcej