Список спеціальностей


Znaleźliśmy 1099 wyników

Program zarządzania sprzedażą

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

7 July 2022
Jesteśmy świadkami nowej rzeczywistości i trendów (wszechogarniająca technologia, zmiany środowiskowe, zmiany społeczne i komunikacyjne), wymagających od liderów nowych kompetencji w celu sprostania różnorodności i oczekiwań społeczeństwa: pracowników i klientów. Dlatego…
więcej

Zarządzanie innowacją

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Dla kogo? Pracowników naukowych komercjalizujących wyniki prac;Młodych przedsiębiorców;Studentów myślących o założeniu własnej działalności;Project managerów i product ownerów;Doradców i konsultantów w obszarze nowych produktów;Pracowników działów transferu technologii;Brokerów innowacji;Analityków biznesowych chcących zrozumieć…
więcej

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Roczne studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia to kierunek studiów adresowany do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Przygotowany program studiów zawiera zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia…
więcej

Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi opracowane zostały przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin. Dla kogo? Studia przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą…
więcej

Grafika komputerowa w grach wideo

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa w grach wideo są skierowane do osób, które chcą pracować przy produkcji gier komputerowych. Absolwent studiów podyplomowych: W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę z…
więcej

Sztuka kulinarna

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

6 July 2022
Ciągle zmieniające się tendencje na rynku gastronomicznym i coraz bardziej wymagający konsument sprawiają, iż branża gastronomiczna z każdym rokiem się rozwija i potrzebuje więcej  specjalistów z zakresu sporządzania dań i napojów.…
więcej

Menedżer sportu

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych, nowo powstających…
więcej

Pielęgnacja urody z elementami kosmetologii

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Studia podyplomowe Pielęgnacja urody – Kosmetologia skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia, w szczególności o profilu kosmetycznym, medycznym, biologicznym i przyrodniczym, osób które chcą podwyższyć swoje…
więcej

Manager kosmetologii i usług SPA & Wellness

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Studia skierowane są do właścicieli gabinetów kosmetycznych, salonów Spa i Wellness kosmetologów, kosmetyczek, managerów, kadry zarządzającej, oraz wszystkich osób które chcą poznać tajniki nowoczesnego planowania, organizacji i zarządzania biznesem szeroko…
więcej

Kreowanie i wizualizacja wizerunku

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Studia adresowane są przede wszystkim do fryzjerów, kosmetyczek, kosmetologów, wizażystów, stylistów, nauczycieli kształcących w zawodzie: technik usług fryzjerskich, a także właścicieli gabinetów fryzjersko-kosmetycznych, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności…
więcej

Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wyposażenia słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania jednostką samorządową w wielu wymiarach, ściśle związanych z rolami, w jakie wcielają się osoby wybrane na stanowisko wójta/burmistrza/ prezydenta, bądź powołane…
więcej

Zarządzanie infrastrukturą wiejską i modernizacja rolnictwa (Stalowa Wola)

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia…
więcej

Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Przedstawienie, poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej filmu, telewizji i komunikowania się za pomocą produkcji video oraz przekazanie i wyćwiczenie umiejętności pozwalających na udział w produkcjach filmowych oraz telewizyjnych to główny,…
więcej

Executive Master of Business Administration

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Celem studiów jest stworzenie kreatywnej przestrzeni, w której Słuchacze będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Kluczowym elementem programu jest rozwój kompetencji w zakresie m.in. budowania zespołów, autoprezentacji, zarządzenie sobą…
więcej

Nauczanie kultury i języka polskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Celem studiów jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycie/podniesienie kwalifikacji w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego/dziedziczonego. ADRESACI: absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają…
więcej

Filozoficzna myśl Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Celem studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z myślą antropologiczno-etyczną Karola Wojtyły/Jana Pawła II ADRESACI: absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają…
więcej

Prawo kanoniczne dla prawników

Katolicki Uniwersytet Lubelski

5 July 2022
CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze adwokata kościelnego, pełnomocnika lub doradcy kanonicznego w postępowaniu karno-administracyjnym. Podczas studiów szczególny nacisk stawiany jest na dostarczanie wiedzy z…
więcej

Master of Business Administration For Education

Katolicki Uniwersytet Lubelski

CEL STUDIÓW: Celem programu jest zapewnienie uczestnikom Master of Business Administration For Education możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie: Systemu edukacyjnego i polityki oświatowej w Polsce i UE.Psychologii zarządzania, coachingu…
więcej