Список спеціальностей


ми виявили 994 Результати

Адміністрація та громадське управління

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

29 Вересня 2021
Освіта для тих, хто хоче будувати кар’єру в державній чи місцевій адміністрації. Навчальна програма охоплює основні сфери юридичних знань. Тому випускники підготовлені до роботи у податкових органах, центрах ліцензування, працевлаштування…
більше

Екологічна та промислова аналітика

Університет Природничих Наук у Любліні

Екологічна та промислова аналітика – це галузь інженерних досліджень, адресована людям, які зацікавлені у сільському господарстві, природничих та інженерно-технічних науках. Випускник – це висококваліфікований фахівець, готовий виконувати мультидисциплінарні завдання та…
більше

Data Science

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Data Science studies are interdisciplinary in nature, combining the economic system and IT technology: human as part of the economic system - economic environment - competitiveness - analysis - innovation.…
більше

Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

28 Вересня 2021
Interdyscyplinarne studia Trener zdrowego stylu życia w biznesie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeprowadzania indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych dla specjalistów oraz menedżerów średniego i wysokiego szczebla.…
більше

Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia kierowane są do: osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopiosób prowadzących działalność w działalność sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i…
більше

Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, sklepów i punktów ze zdrową żywnością, pracy w zakładach pracy związanych z produkcja, dystrybucją i obrotem żywności funkcjonalnej. Zdobędziesz u praktyczną…
більше

Sales Leadership Program

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w…
більше

Zarządzanie funduszami unijnymi

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie funduszami unijnymi przeznaczone są dla osób pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii…
більше

Public relations & Marketing

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia Public relations & Marketing są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w profesjonalny i praktyczny sposób chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego public relations, media relations, używania…
більше

Przygotowanie pedagogiczne

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytorycznedo nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji…
більше

Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Zdobądź kwalifikacje lotnicze na kierunku Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, pozna…
більше

Ochrona praw konsumenta

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Konsument jako co do zasady „słabsza” strona transakcji w ocenie ustawodawcy europejskiego, jak i polskiego potrzebuje szczególnej ochrony, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele obowiązków z tym związanych. Podyplomowe studia…
більше

Logopedia

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez…
більше

Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa 

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Celem studiów podyplomowych „Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa ” jest przygotowanie w sposób kompleksowy osób chcących uczyć jogi Vinyasy w sposób bezpieczny i efektywny lub…
більше

Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie coachingu w edukacji, wdrażania kompetencji coachingowych oraz superwizorów edukacyjnych we wszystkich typach szkół…
більше

Coaching z elementami psychologii 

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Studia przeznaczone są dla menedżerów, dyrektorów, kierowników zespołów, pracowników działów HR, trenerów biznesu, nauczycieli, wykładowców, doradców chcących profesjonalnie wykorzystać metodę coachingu w swojej pracy zawodowej. Dla osób dążących do zdobycia…
більше

Behawiorystyka zwierząt

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Jako absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt poznasz ewolucję zwierząt towarzyszących, sposób ich komunikacji, ich emocje i potrzeby. Zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę jaką powinien mieć każdy rozpoczynający pracę ze zwierzętami. Poznasz…
більше

Arteterapia

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Podyplomowe studia na kierunku Arteterapia skierowane są do osób, które są zainteresowane wykorzystaniem sztuki w terapii i działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia osób z różnorodnymi potrzebami lub dysfunkcjami. Wskazane…
більше