Filozoficzna myśl Jana Pawła II

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Filozofii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki teologiczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Typ uczelni: publiczna

Celem studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z myślą antropologiczno-etyczną Karola Wojtyły/Jana Pawła II

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
  • oferta jest skierowana zarówno dla nauczycieli, którzy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności na lekcjach z filozofii, etyki, religii oraz w ramach szeroko rozumianej humanistyki, jak również do tych wszystkich, którzy są zainteresowani poznaniem twórczości antropologiczno-etycznej Karola Wojtyły/Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl