Program zarządzania sprzedażą

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Typ uczelni: prywatna

Jesteśmy świadkami nowej rzeczywistości i trendów (wszechogarniająca technologia, zmiany środowiskowe, zmiany społeczne i komunikacyjne), wymagających od liderów nowych kompetencji w celu sprostania różnorodności i oczekiwań społeczeństwa: pracowników i klientów.

Dlatego proponujemy udział w studiach podyplomowych, obejmujących dwa semestry na kierunku Program Zarządzania Sprzedażą – Sales Leadership Program, który przygotuje Uczestników do sprostania nowej rzeczywistości pod kątem innowacyjności, umiejętności adaptacji i bieżącego reagowania.

Kierunek Program Zarządzania Sprzedażą – Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w drodze do osiągania gotowości przewodzenia zespołom sprzedaży, ich sprawnego funkcjonowania i osiągania wyników.

Program realizowany jest z użyciem kwestionariuszy psychometrycznych brytyjskiej organizacji AQR International, które umożliwią Uczestnikom wgląd w dwa kluczowe obszary:

  • Styl przywództwa kwestionariuszem ILM72, oraz
  • Własną siłę i odporność psychiczną badaniem MTQ.
Grupa docelowa
  • Menedżerowie sprzedaży, key account menedżerowie, liderzy zespołów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami sprzedażowymi oraz
  • Osoby, które rozważają podjęcie w przyszłości przewodzenia zespołom sprzedażowym.

Źródło: WSPA.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl