Список специальностей


мы нашли 994 Полученные результаты

Management and Production Engineering

Университет Естественных Наук в Люблине

25 апреля 2022
This course of studies combines management and the engineering aspects of production. The programme includes both subjects related to management ( e.g. marketing, management, management of production and services, human…
Больше

Администрация и общественное управление

Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

29 сентября 2021
Образование для тех, кто хочет строить карьеру в государственной или местной администрации. Учебная программа охватывает основные сферы юридических знаний. Поэтому выпускники подготовлены к работе в налоговых органах, центрах лицензирования, трудоустройства…
Больше

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Университет Естественных Наук в Люблине

Analityka środowiskowa i przemysłowa to kierunek studiów inżynierskich adresowany do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi. Absolwent studiów jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą kompetentnym do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym…
Больше

Data Science

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Data Science studies are interdisciplinary in nature, combining the economic system and IT technology: human as part of the economic system - economic environment - competitiveness - analysis - innovation.…
Больше

Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Interdyscyplinarne studia Trener zdrowego stylu życia w biznesie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeprowadzania indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych dla specjalistów oraz menedżerów średniego i wysokiego szczebla.…
Больше

Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

28 сентября 2021
Studia kierowane są do: osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopiosób prowadzących działalność w działalność sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i…
Больше

Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, sklepów i punktów ze zdrową żywnością, pracy w zakładach pracy związanych z produkcja, dystrybucją i obrotem żywności funkcjonalnej. Zdobędziesz u praktyczną…
Больше

Sales Leadership Program

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w…
Больше

Zarządzanie funduszami unijnymi

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie funduszami unijnymi przeznaczone są dla osób pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii…
Больше

Public relations & Marketing

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Studia Public relations & Marketing są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w profesjonalny i praktyczny sposób chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego public relations, media relations, używania…
Больше

Przygotowanie pedagogiczne

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytorycznedo nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji…
Больше

Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Zdobądź kwalifikacje lotnicze na kierunku Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, pozna…
Больше

Ochrona praw konsumenta

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Konsument jako co do zasady „słabsza” strona transakcji w ocenie ustawodawcy europejskiego, jak i polskiego potrzebuje szczególnej ochrony, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele obowiązków z tym związanych. Podyplomowe studia…
Больше

Logopedia

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez…
Больше

Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa 

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Celem studiów podyplomowych „Joga – terapia holistyczna i profilaktyka w nurcie Joga Vinyasa ” jest przygotowanie w sposób kompleksowy osób chcących uczyć jogi Vinyasy w sposób bezpieczny i efektywny lub…
Больше

Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Studia Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie coachingu w edukacji, wdrażania kompetencji coachingowych oraz superwizorów edukacyjnych we wszystkich typach szkół…
Больше

Coaching z elementami psychologii 

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Studia przeznaczone są dla menedżerów, dyrektorów, kierowników zespołów, pracowników działów HR, trenerów biznesu, nauczycieli, wykładowców, doradców chcących profesjonalnie wykorzystać metodę coachingu w swojej pracy zawodowej. Dla osób dążących do zdobycia…
Больше

Behawiorystyka zwierząt

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Jako absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt poznasz ewolucję zwierząt towarzyszących, sposób ich komunikacji, ich emocje i potrzeby. Zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę jaką powinien mieć każdy rozpoczynający pracę ze zwierzętami. Poznasz…
Больше