Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, innych kierunków muzycznych oraz kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie
Więcej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zasady kwalifikacji Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie: słuchu muzycznego, prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew), predyspozycji manualnych. Poszczególne  sprawdziany  podlegają  odrębnej  ocenie  i  oceniane  są  w  skali  od  0  do  25 punktów.  Minimalna liczba  punktów  oznaczająca poztywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty, tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny
Więcej

Jazz i muzyka estradowa

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie: 1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego: a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną), b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną) 2. słuchu muzycznego. Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów.  Minimalna  liczba  punktów  oznaczająca  pozytywny  wynik  sprawdzianu  z  przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu
Więcej