Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w przedsiębiorstwach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Absolwenci zostaną przygotowania do:

  • pracy na stanowiskach takich jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy.
  • pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego  w przedsiębiorstwie

Program studiów uwzględnia wszystkie wymagania stawiane osobom zajmującym się bezpieczeństwem informacji przez obowiązujące prawo a także pozwala poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych  lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Absolwent kierunku uzyska Certyfikat potwierdzający kompetencje „Specjalisty da bezpieczeństwa informacji” wystawiony przez PIKW Sp z o.o. Słuchacze otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW, Partnera studiów.

http://podyplomowe.lublin.pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl