Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Університет: Університет Економіки та Інновацій в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w przedsiębiorstwach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Absolwenci zostaną przygotowania do:

  • pracy na stanowiskach takich jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy.
  • pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego  w przedsiębiorstwie

Program studiów uwzględnia wszystkie wymagania stawiane osobom zajmującym się bezpieczeństwem informacji przez obowiązujące prawo a także pozwala poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych  lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Absolwent kierunku uzyska Certyfikat potwierdzający kompetencje „Specjalisty da bezpieczeństwa informacji” wystawiony przez PIKW Sp z o.o. Słuchacze otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW, Partnera studiów.

http://podyplomowe.lublin.pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji/

Вища Школа Економіки і Інновацій в Любліні
ul. Projektowa 4
20-209 Люблін
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приймальні комісії
Бюро обслуговування студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl