Kreatywność społeczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy w skali kraju kierunek studiów na poziomie licencjackim. Studia są adresowane do osób, które chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności oraz kompetencje wysoko cenione w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, a także na współczesnym rynku pracy – takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: sfera publiczna, psychologia kreatywności, psychologia osobowości i motywacji, psychologia interakcji społecznych, kreatywność w biznesie, kreatywność w socjotechnikach, antropologia pragmatyczna, estetyka performatywna, filozofia działania kreatywnego, współczesne filozofie polityki, media w sferze publicznej, warsztaty komunikacji, warsztaty kreatywności, pozyskiwanie i analiza informacji, emisja głosu, przygotowanie do wystąpień publicznych. Od drugiego semestru studenci wybierają także interesujące ich przedmioty z bogatej oferty zajęć fakultatywnych.

Szczegółowy program studiów

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna mechanizmy rządzące funkcjonowaniem różnych obszarów kultury i sfery publicznej
 • ma interdyscyplinarną wiedzę antropologiczną
 • ma wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których się opiera sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne
 • zna teoretyczne i praktyczne zasady racjonalnego i skutecznego działania
 • zna najnowsze filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne teorie kreatywności
 • umie kreatywnie myśleć i działać w różnych obszarach życia społecznego
 • potrafi wykorzystywać praktycznie osiągnięcia nauk humanistycznych i społecznych w celu analizy, modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych i społecznych
 • umie współpracować w zespołach kreatywnych
 • zna podstawy praktycznego stosowania logiki
 • umie racjonalnie i przekonująco argumentować
 • ma podstawowe kompetencje praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania, prakseologii oraz operowania informacją
 • ma rozwinięte umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego
 • ma wykształcone podstawowe zdolności badawcze, takie jak umiejętność gromadzenia danych i ich krytycznej analizy, zdolność właściwego rozpoznawania problemów teoretycznych i praktycznych oraz znajdowania dróg ich rozwiązywania
 • jest przygotowany do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach studiów magisterskich
 • dysponuje doświadczeniem zawodowym uzyskanym w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • trener kreatywności
 • agent reklamy
 • specjalista ds. wizerunku
 • innobroker
 • kreator, organizator lub rzecznik instytucji publicznych
 • animator i lider ruchów społecznych
 • konsultant w przemysłach kreatywnych
 • lider i konsultant ruchów politycznych
 • specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego
 • doradca personalny

Szczegółowe informacje na temat studiów na kreatywności społecznej oraz opis aktualnych wydarzeń, w których uczestniczą studenci, można znaleźć na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kreatywnosc.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kreatywnosc.umcs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl