Technologia żywności i żywienie człowieka

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek integrujący wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Analiza żywności
  • Automatyka przemysłu spożywczego
  • Inżynieria procesowa
  • Chemia żywności i toksykologia
  • Produkty mięsne w żywieniu
  • Przetwory owocowo-warzywne w żywieniu
  • Technologie węglowodanów i tłuszczów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Żywienie człowieka
  • Przetwórstwo żywności

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku potrafi opracowywać i wykorzystywać technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości, estetycznie opakowanych, smacznych, zdrowych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może pracować m.in. w różnych działach przemysłu spożywczego, chłodnictwie i przechowalnictwie żywności, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, zakładach żywienia zbiorowego, przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów, w dystrybucji i handlu żywnością, kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/technologia-zywnosci/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl