Biomedycyna

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny

Wydział: Wydział Lekarski

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna po raz pierwszy oraz jako pierwsza uczelnia w Polsce nabór na studia stacjonarne na kierunku biomedycyna 2-go stopnia.

Tytuł zawodowy: magister

Kandydat

Studentem studiów stacjonarnych na kierunku biomedycyna II stopień (studia magisterskie) może zostać osoba, która ukończyła studia licencjackie na kierunku biomedycyna lub osoba, która ma ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, farmacji, analityki medycznej lub jednolite studia magisterskie na kierunku biotechnologia ze specjalnością medyczną.

Sylwetka absolwenta

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka zarówno w stanie zdrowia jak i choroby, prowadzącej do dysfunkcji narządów i układów. Ponadto, student nabywa wiedzę w zakresie molekularnych mechanizmów zachodzących na poziomie komórkowym i tkankowym w warunkach fizjologii i patologii. Dodatkowo nowoczesne i innowacyjne metody badawcze zapoznają studentów i przyszłych absolwentów z najnowszymi metodami stosowanymi w badaniach naukowych nad poszukiwaniem i pozyskiwaniem skutecznych leków oraz nowoczesnych terapii. Z kolei podstawowe przedmioty tj.: toksykologia, biostatystyka, bioinformatyka, neurofarmakologia, medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe, mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe oraz organizmy modelowe w badaniach biomedycznych, dają ogólny wgląd w prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany na osobistą karierę pełną ekscytujących badań naukowych w laboratoriach akademickich, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym oraz firmach biotechnologicznych. Wielu absolwentów będzie miało możliwość przejścia na studia doktoranckie na Uniwersytecie lub w innych krajowych i międzynarodowych instytucjach badawczych, prowadząc badania naukowe dedykowane zwiększaniu wiedzy na temat zdrowia ludzkiego i znajdowaniu strategii zapobiegania i leczenia chorób. Wielu absolwentów będzie również mogło pracować w przemyśle biotechnologicznym wykonując zadania badawcze i pozyskując patenty, zajmując czołowe stanowiska kierownicze. Ponadto, uzyskanie gruntownego wykształcenia biomedycznego umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia/kierunki-studiow/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
www.umlub.pl

Biuro Rekrutacji
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel.: +48 (81) 448 50 73,
tel.: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Chodźki 7 (DS 3)
20-093 Lublin
tel.: +48 (81) 448 67 32
ckp@umlub.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Witolda Chodźki 7 (Budynek Dydaktyczny),
20-093 Lublin
Faks: +48 (81) 448 77 02
szkoladoktorska@umlub.pl