Złożyłeś wniosek do Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich? Masz czas do 30 czerwca!

Do 30 czerwca potrwa nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich, w ramach którego przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w wysokości od 1 tys. do 50 tys. zł. Przyjmowanie są wnioski na inicjatywy przypadające w okresie od 1 września do 10 grudnia 2021 r.

Inicjatywy akademickie, odbywające się na terenie Lublina, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Konkursu, to między innymi:

  • organizacja konferencji, konkursów, festiwali naukowych;
  • realizacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych;
  • organizacja koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych;
  • organizacja przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów artystycznych;
  • działania na rzecz nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców, np. oprowadzanie po mieście w języku angielskim i polskim, kursy języka polskiego;
  •  organizacja imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną.


Więcej informacji w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.student.lublin.eu