Międzynarodowy sukces studentek Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Panie Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek i Marlena Woźniak otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Lunawood Urban Challenge 2021.

Spośród 204 złożonych do tegorocznej edycji konkursu prac, uznanie jury zyskał projekt studentek KUL, który zakłada przekształcenie istniejącego na lubelskim Osiedlu Słowackiego Teatru Formy Otwartej, zaprojektowanego przed niemal pół wiekiem przez Zofię i Oskara Hansenów, poprzez wprowadzenie nowej edukacyjno-wystawowej funkcji pod nazwą Szkoła Dobrego Graffiti.

Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym użytkownikom, poprzez wprowadzenie nowej edukacyjno-wystawowej funkcji pod nazwą Szkoła Dobrego Graffiti. W tym celu na terenie zostały wprowadzone ramy, oraz systemy wystawiennicze. Całość została zabudowana deskowaniem, tworząc tarasy i donice. Nowa roślinność podniesie bioróżnorodność terenu. Wybrane gatunki pochodzą z ruderalnych zbiorowisk roślinnych, dzięki czemu przetrwają trudne warunki miejsca. W trosce o klimat została zastosowana technika małej retencji wody, zasilająca ogród deszczowy, zaprojektowany na najniższym poziomie, oraz panele fotowoltaiczne dostarczające energię do oświetlenia terenu. Forma małej architektury została zaczerpnięta z pierwotnego projektu Zofii i Oskara Hansenów. Nowym elementem pojawiającym się w przestrzeni jest zaprojektowane logo przedstawiające uproszczoną postać mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) – nadana mu kolorystyka i forma nawiązuje do ulicznej sztuki graffiti. Na uwagę zwraca fakt, ze całość projektu została zrealizowana w duchu myśli Zofii i Oscara Hansenów z poszanowaniem ich niestarzejących się idei.

Źródło: https://www.kul.pl/wyroznienie-w-miedzynarodowym-konkursie-dla-studentek-architektury-krajobrazu-kul,art_94558.html

Opis koncepcyjny projektu dostępny na stronie: https://www.kul.pl/wyroznienie-w-miedzynarodowym-konkursie-dla-studentek-architektury-krajobrazu-kul,art_94558.html