Rozstrzygnięcie I konkursu w ramach XVII LFN „What science looks like”

Od 11 stycznia do 21 marca 2021 przeprowadzony został pierwszy z cyklu konkursów w ramach wydarzenia „What Science looks like”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu prototypu maskotki Lubelskiego Festiwalu Nauki. Prototyp ten miał za zadanie odzwierciedlać najważniejsze wartości, ideały i misję LFN. Jego zadaniem miałoby również być zachęcenie do zgłębiania fascynującego świata nauki. Konkurs skierowany był zarówno do dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak i studentów oraz osób dorosłych.

Spośród ponad 40 zgłoszeń Komisja Konkursowa wyróżniła trzy prace konkursowe:

  • Pani Katarzyny Gromady – praca prezentująca Koziołka Lubelskiego w wersji naukowej,
  • Pani Natalii Siwko – praca prezentująca Koziołka Lubelskiego w nawiązaniu do herbu miasta,
  • Pani Kingi Ciszak – praca prezentująca maskotkę LFN pod postacią sowy.

Wyboru wyróżnionych prac dokonała Komisja Konkursowa, powołana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS w składzie:

  • dyrektor Centrum Promocji UMCS,
  • przedstawiciel UMCS,
  • przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  • przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego,
  • przedstawiciel Politechniki Lubelskiej,
  • przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin.

Autorom wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy!

Więcej na temat Konkursu na stronie Organizatora: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,38,rozstrzygniecie-i-konkursu-w-ramach-xvii-lfn-what-science-looks-like-,102812.chtm#page-1

Poniżej przedstawiamy wyróżnione prace.

praca prezentująca Koziołka Lubelskiego w wersji naukowe

Praca Pani Katarzyny Gromady, prezentująca Koziołka Lubelskiego w wersji naukowej

praca prezentująca Koziołka Lubelskiego w nawiązaniu do herbu miasta,

Praca Pani Natalii Siwko, prezentująca Koziołka Lubelskiego w nawiązaniu do herbu miasta

praca prezentująca maskotkę LFN pod postacią sowy

Praca Pani Kingi Ciszak, prezentująca maskotkę LFN pod postacią sowy