Ruszyła rekrutacja wolontariuszy na letnie miejskie wydarzenia!

Miasto Lublin, w ramach największego europejskiego programu wolontariatu Europejski Korpus Solidarności, zaprasza młodzież z Ukrainy i Polski do Lublina. Wolontariusze, którzy wezmą udział w projekcie, będą mieli szansę na uczestnictwo i przygotowanie wydarzeń o randze międzynarodowej, które odbywać się będą w Lublinie od czerwca do października 2021 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji, wolontariusz musi mieć od 18 do 30 lat, mieszkać w Polsce lub Ukrainie oraz posługiwać się jednym lub kilkoma z następujących języków: angielskim, ukraińskim lub rosyjskim. Wolontariuszom, którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji, Organizator pokryje wszystkie istotne koszty, w tym noclegi, wyżywienie, koszty dojazdu do i z miejsca realizacji projektu oraz kieszonkowe. Ponadto, w ramach programu Miasto Lublin zapewni uczestnikom: program edukacyjny i szkolenie w zakresie realizowanych zadań, kurs języka polskiego (dla wolontariuszy z Ukrainy) oraz zwiedzanie Lublina z przewodnikiem.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wolontariat do I grupy upływa 31 maja. Nabór zgłoszeń do pozostałych grup trwa do 7 czerwca włącznie.

Zdjęcie przedstawiające członków Europejskiego Korpusu Solidarności widocznych od tyłu w scenerii parkowej alejki.
  • І grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji Festiwalu „Wschód Kultury – Inne Brzmienia”. Termin: 13 czerwca – 3 lipca 2021 roku. Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski),
  • IІ grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji Carnavalu Sztukmistrzów. Termin: 11 lipca 2021 – 31 lipca 2021. Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski),
  • ІII grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji Jarmarku Jagiellońskiego. Termin: 9 sierpnia 2021 – 27 sierpnia 2021. Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski),
  • IV grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji X Kongresu Współpracy Transgranicznej. Termin: 22 września 2021 – 12 października 2021. Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski).

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz formularzem rekrutacyjnym dla kandydatów znajdują się na stronie: lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa.