Trener biznesu

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.  

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie przygotować program szkolenia
 • napisać cele poprawy efektywności treningu
 • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych
 • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy
 • dostosować się do różnych typów odbiorców
 • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia
 • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe
 • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi
 • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie
 • prowadzić szkolenie z zakresu coachingu, negocjacji oraz psychologii sprzedaży

Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet materiałów związanych z programami licencyjnymi.

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry,
 • zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17,
 • forma prowadzenia studiów – online

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/trener-biznesu/

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl