Trener biznesu

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu psychologii w zarządzania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ze strony współczesnych organizacji, bowiem można uzyskać jak i udoskonalić kompetencje psychospołeczne w zarządzaniu współczesnych organizacji w zakresie:

  • przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności jak też ukształtowanie postaw w zakresie psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania,
  • zapoznanie z problematyką zastosowania psychologii w zarządzaniu organizacją,
  • dostarczenie aktualnej wiedzy związanej z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej, motywowania i oceniania pracowników, asertywnością, socjotechnikami i wywieraniem wpływu na ludzi, autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, i sytuacjami trudnymi – stres i konflikt.

Adresat studiów:

Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, poznanie swoich mocnych stron osobowości, dla specjalistów HR członków rad nadzorczych, pracowników oświaty nadzorujących kadry, trenerów, doradców, przedsiębiorców prowadzących własne firmy. Adresatami są również wszystkie osoby, które pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności, a szczególnie do osób pełniących stanowiska kierownicze, lub osób przygotowujących się do awansu na stanowiska kierownicze. Studia kierowane są również do osób pragnących zdobyć zawód trenera.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 180 godzin dydaktycznych.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html