Zarządzanie

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

Tytuł zawodowy: licencjat

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Menedżer personalny
  • Menedżer sprzedaży

Możliwości zatrudnienia

  • przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne i handlowe oraz inne podmioty gospodarcze
  • prowadzenie własnej działalności biznesowej
  • organizacje publiczne i instytucje administracyjne
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • organizacje, fundacje, stowarzyszenia
  • agencje marketingowe i reklamowe

Dodatkowe informacje

https://www.wsns.lublin.pl/oferta/studia-licencjackie/zarzadzanie-studia-licencjackie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl