Logistyka

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

LOGISTYKA stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Ekonomika logistyki
 • Łańcuch dostaw
 • Controlling logistyczny
 • Zarządzanie logistyczne miastem i regionem
 • Ładunkoznawstwo
 • Nowoczesne technologie w logistyce

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia jest poznanie podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych
 • instytucjach administracji publicznej
 • zakładach produkcyjnych i przemysłowych
 • firmach transportowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/logistyka/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl