Finanse i rachunkowość

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ to kierunek dający wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Podatkowe aspekty działalności gospodarczej
 • Zarządzanie innowacjami
 • Data mining
 • Business intelligence w finansach i rachunkowości

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

Sylwetka absolwenta

Nauczysz się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Kierunek Finanse i Rachunkowość jest też bardzo perspektywiczny. Studiowanie na na tym kierunku oznacza uczenie się konkretnego zawodu. Po deregulacji zawodu księgowego, absolwenci mają otwartą drogę do zawodu na bardzo chłonnym rynku.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • administracji biurowej i publicznej
 • biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach finansowych
 • instytucjach administracji publicznej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • urzędach i izbach skarbowych
 • firmach audytowych i doradczych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl