Społeczeństwo informacyjne

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Międzyobszarowe

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Społeczeństwo Informacyjne adresowane są do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania i zarządzania informacją. Kumulacja zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów i we współpracy z praktykami gwarantuje studentom i przyszłym absolwentom kierunku doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych i ich społecznym osadzeniu.

Kierunek jest prowadzony przez dwa Wydziały: Wydział Politologii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Większość zajęć odbywa się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Przedmioty realizowane w ramach I roku studiów na kierunku Społeczeństwo Informacyjne to m.in.

 • Public relations i dyskursy publiczne 
 • Projektowanie przekazów wizualnych
 • Wprowadzenie do podstawowych narzędzi matematycznych
 •  Proste obliczenia statystyczne w środowisku języka R
 • Polityka informacyjna
 • Metadane w systemach informacyjnych
 • Współczesne procesy społeczne i polityczne
 • Retoryka i erystyka
 • Współczesna sztuka i design 
 • Pracownia sieci komputerowych
 • Międzynarodowy rynek usług komunikacyjnych i informacyjnych
 • Pracownia projektów obywatelskich 

Szczegółowy program studiów dostępny jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl