Prawo w biznesie

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Typ uczelni: publiczna

Studia przygotowują do:

  • do wykonywania obowiązków prawnika (in-house lawyer) w przedsiębiorstwach, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumiejący procesy biznesowe oraz oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
  • pracy m.in.: w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo; przykładowym miejscem podjęcia pracy po ukończeniu studiów mogą być urzędy miejskie na stanowisku referenta, w przedsiębiorstwach na stanowiskach asystenta członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej, w kancelariach prawnych na stanowisku sekretarza;
  • uczestnictwa w zajęciach: z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, wiedzy o gospodarce, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich, psychologii biznesu i marketingu.

Więcej na stronie KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl