Inżynieria bezpieczeństwa

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Problematyka bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych to zagadnienia, które między innymi poznasz studiując ten kierunek w Wydziale Podstaw Techniki.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
  • Psychologia i socjologia pracy
  • Inżynieria wytwarzania
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Metodyka szkoleń w zakresie BHP
  • Toksykologia i higiena przemysłowa
  • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera i będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Poznasz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę dotyczącą modelowania i monitorowania zagrożeń oraz analizy ryzyka i niezawodności systemów inżynierskich. Dowiesz się także jak sprawnie i odpowiedzialnie organizować i przeprowadzać akcje ratownicze. Nabędziesz umiejętności związane z technicznymi systemami zabezpieczeń oraz z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Możliwości zatrudnienia

Jako absolwent kierunku będziesz przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za sferę BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach według wymagań Unii Europejskiej.

Pamiętaj – teraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym zakładzie pracy powinien znajdować się przeszkolony w tym zakresie pracownik lub przy większej liczbie pracowników odrębne stanowisko ds. BHP – to twoja szansa na ciekawą i odpowiedzialną pracę.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-podstaw-techniki

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl