Zarządzanie

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek bazuje na teorii organizacji i zarządzania, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania marketingowego.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Finanse
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Techniki sprzedaży
 • Komunikowanie w marketingu: argumentacja, perswazja, manipulacja
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zachowanie konsumenów
 • Promocja i reklama

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę między innymi z zakresu teorii organizacji oraz zarządzania, kierowania zespołami ludzi, realizowania funkcji personalnej, marketingu personalnego, komunikacji w organizacji; budowania struktury organizacji, podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa, zarządzania marketingowego i badań marketingowych oraz promocji i reklamy.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

 • menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach
 • kierownika zespołu w organizacjach różnego typu
 • koordynatora projektów
 • przedstawiciela handlowego

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl