Nauki o rodzinie

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Teologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek ma na celu przygotowanie do profesjonalnego wspierania jednostek i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Zdrowie i dysfunkcje rodziny
 • Kościół starożytny wobec wykluczenia i marginalizacji
 • Rodzina w perspektywie kulturowo-historycznej
 • Wybrane formy wsparcia rodziny
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychofizjologia małżeństwa i rodziny
 • Zarządzanie finansami rodziny

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Asystent rodziny

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę potrzebną do świadczenia poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza rodzinnego, wspierania jednostek i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, wspierania w procesach wychowawczych, a także opieki nad grupami w zorganizowanych placówkach dziennego i stacjonarnego pobytu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy w:

 • Ośrodkach Pomocy Społecznej
 • poradniach specjalistycznych
 • poradniach małżeńsko-rodzinnych
 • domach dziecka
 • świetlicach środowiskowych
 • świetlicach socjoterapeutycznych
 • ośrodkach wsparcia dziecka i rodziny
 • organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach)

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/nauki-o-rodzinie/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl