Lingwistyka stosowana

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku pozna techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z zakresu ekonomii, prawa i obsługi ruchu transgranicznego w ramach trzech języków.

Tytuł zawodowy: licencjat

Wykaz specjalizacji językowych w ramach kierunku

  • Język rosyjski i język angielski
  • Język ukraiński i język angielski

Wykaz specjalizacji zawodowych w ramach kierunku

  • Specjalizacja biznesowo-translatorska

Sylwetka absolwenta

Absolwent posługuje się w mowie i piśmie dwoma językami obcymi (angielskim oraz rosyjskim/ ukraińskim) na poziomie C1, zna realia społeczno-gospodarcze i kulturowe studiowanych obszarów językowych, a także profesjonalnie wykonuje zadania translatorskie, umiejętnie organizując warsztat i wykorzystująć nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy:

  • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
  • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
  • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej
  • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
  • redaktora tekstów obcojęzycznych

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/lingwistyka-stosowana/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl