Informatyka

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku nabywa umiejętności między innymi w zakresie programowania, konstrukcji i analizy algorytmów, baz danych i sieci komputerowych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Programowanie w środowisku .NET
  • Zaawansowane aplikacje sieciowe
  • Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
  • Komputerowe symulacje statystyczne
  • Software systems analysis and design
  • Systemy multimedialne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów II stopnia student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego, zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi przedsiębiorstwami i instytucjami, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę.

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/informatyka/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl