Humanistyka cyfrowa

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek Humanistyka cyfrowa kształci zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości programów cyfrowych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Tekst i jego nośniki
  • Publikacje elektroniczne
  • Pamięć kulturowa i regionalna – problem digitalizacji
  • Prawo autorskie, mediów i internetu
  • Pracownia komputerowa: SEO, SEM
  • Narzędzia filologa w świecie cyfrowym

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowują do funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania zawodu redaktora czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustatora, redaktora portali internetowych, grafika, animatora kultury, brokera edukacyjnego, pracownika agencji reklamowych, twórcy stron internetowych czy copywritera.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/humanistyka-cyfrowa/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl