Historia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku historia przygotowują między innymi do pracy nauczyciela lub archiwisty.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Prahistoria ziem polskich
  • Historia starożytna
  • Vademecum badań historycznych
  • Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum
  • Religie starożytnego Bliskiego Wschodu
  • Zawód nauczyciela – tradycja i współczesność
  • Historia ustroju i administracji do końca XVIII wieku

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wysoką wiedzę historyczną z poszczególnych epok, zna podstawy warsztatu badawczego oraz posiada szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy jako nauczyciel historii w szkole, a także archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/historia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl